Įgyvendinamas projektas „Plungės rajono Karklėnų kadastrinės vietovės sausinimo sistemų rekonstrukcija“

2013-09-25

      
      

      Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio  ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“  2012 m. rugpjūčio 21 d. Paramos sutartimi Nr. 1IG-KE-11-1-002019-PR001 Plungės rajono savivaldybės administracija įsipareigojo iki 2014 m. birželio  1 d. įgyvendinti projektą „Plungės rajono Karklėnų kadastrinės vietovės sausinimo sistemų rekonstrukcija“, nepažeisdama šios Sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų.
      
      Projekto tikslas –  pagerinti Plungės rajono Nausodžio seniūnijos Karklėnų kadastrinėje vietovėje esančių kaimų gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas bei šios vietovės bendrojo naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę.

    Karkluojos ir Minijos up. baseinų magistraliniais grioviais, kurių bendras rekonstruojamas ilgis yra 26,35 km, su priklausiniais – 26 pralaidomis, 227 žiotimis, 7 tiltais ir 4 lieptais – Karklėnų ir Mažiavų  kaimuose  nuteka  vanduo iš  1 220 ha sausinamos teritorijos.

       Bendra projekto vertė – 1 392 447 Lt. Iš jų: išlaidos rekonstrukcijai – 1 291 760 Lt, konsultavimo paslaugoms – 21 000 Lt, tyrinėjimo – projektavimo darbams – 49 800 Lt, projekto ekspertizei – 6 292 Lt, techninei priežiūrai – 21 780 Lt, projekto viešinimui – 1 815 Lt.
       
        Paramos Sutartyje numatyta kompensuoti iki 1 035 703,00  Lt (t. y. iki 90 proc.) visų tinkamų  Projekto išlaidų, iš jų:

        Projekto įgyvendinimo darbai, supažindinus visus žemės naudotojus su būsimais melioracijos įrenginių  rekonstrukcijos darbais ir parengus techninį darbo projektą,  pradėti vykdyti  šių metų balandžio mėnesį. Iki 2013 metų rugsėjo 1 dienos jau atlikta  darbų už 1 107,1 tūkst. Lt. Nuo griovio šlaitų, pagriovių bei dugno pašalinti krūmai, iš griovio vagos pašalintos bebrų padarytos užtvankos, grunto sąnašos ir kiti kliuviniai. Atstatyti griovių   projektiniai parametrai, drenažo žiotys, sutvarkytas paviršinio vandens pritekėjimas. Tvarkomos vandens pralaidos, tiltai ir lieptai.

       Esant palankioms  gamtinėms sąlygoms, tikimasi šį projektą įgyvendinti  ir atiduoti  eksploatuoti  dar šiais metais.

       Įgyvendinus Karkluojos upelio baseino griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių   rekonstrukciją, padidės šioje teritorijoje esančių viešojo naudojimo sausinimo sistemų funkcionavimo efektyvumas, pagerės gyvenimo bei ūkininkavimo sąlygos Karklėnų kadastro vietovėje.

       Projekto vadovė – Žemės ūkio skyriaus vedėja  Airida Montvydienė, tel. 72 262, el. p. zemesukis@plunge.lt.

       Atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą Žemės ūkio skyriaus specialistas Zigmantas Drakšas,  tel. 72 429, el. p. draksas@plunge.lt.

       Projekto rangovas – UAB „Plungės Jonis-S“. Statybos vadovai: Antanas Šalvis (kvalifikacijos atestato Nr.S-110-MT, galioja iki 2018-02-19), Rimantas Razma (kvalifikacijos atestato Nr.S-107-MT, galioja iki 2018-02-19), tel.  8 698 25 346, el. p. info@plungesjonis.lt
       

Informaciją parengė Plungės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Nijolė Varkalienė


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.