„Gondingos“ premjera pakvipo pavasariu

2012-04-20

           Plungės kultūros centro folkloro ansamblis „Gondinga“, vadovaujamas Dalios Stasikėlienės,  pristatė  naują meninę edukacinę programą „Kaip gi gražus gražus rūtelių darželis“. Programos, kurios scenarijų sukūrė ansamblio vadovė, pagrindinė mintis – susipažinti su tradiciniu lietuviÅ¡ku gėlių darželiu. D. StasikėlienėPasak D. Stasikėlienės,  „…gėlių darželiai  lietuvių sodybose nuo seniausių laikų laikyti svarbiu gyvenamosios aplinkos elementu, merginų ir moterų pasididžiavimu bei rūpesčiu, jaunimo susitikimų vieta. Taigi, gėlių darželis buvo puoselėjamas ne vien dėl estetinio pasitenkinimo. Tvarka darželyje rūpinosi ir kiekvienos sodybos Å¡eimininkas, nes žmogaus buvo apskaičiuota, apgalvota ir nusiteikta, kad visa aplinka jam tarnautų nuo pat gimimo. Augimas, žalumas ir žydėjimas yra klestėjimo ir laimės sinonimai, savotiÅ¡ka gyvybingumo, galios reprezentacija, tad galima teigti, kad darželis buvo aukÅ¡tinamas kaip gyvybines galias telkianti, sauganti vieta“. Autorei buvo įdomu pačiai rinkti medžiagą apie tai, kaip tie darželiai Žemaitijoje keitėsi, kokios liaudies dainos buvo dainuojamos sodinant, laistant, auginant ir kalbantis su savo namų ar sodybų puoÅ¡menomis. Žiūrovai buvo supažindinti su tarpukario, pokario metų gėlėmis ir įvairiais sodinukais, puoÅ¡usiais lietuviÅ¡kus kiemus, apžvelgti Å¡ių dienų augalai, prisiminti vestuviniai papročiai.  Mat, darželis merginai buvo svarbus nuo pat gimimo. Pasakojama, kad  tik gimus mergaitei, į darželį iÅ¡pildavo vaisiaus vandenį, užkasdavo placentą ir gimdymo patalus, kad mergaitė turėtų pasisekimą tarp jaunimo, sėkmingai iÅ¡tekėtų, turėtų dalį. Ypatingą vaidmenį darželis vaidino ir vestuvių apeigose. Pagal tradiciją į sodybą atjoję pirÅ¡liai savo žirgus pririÅ¡davo prie darželio tvoros. Tai buvo nebylus tokių svečių atsilankymo ženklas. Darželyje mergelė buvo kalbinama, tai ta vieta, kur jai tinka, dera būti, susitikti, bendrauti, o berneliui- pirÅ¡tis. Vestuvių dienos iÅ¡vakarėse ar ryte nuotaka eidavo į darželį atsisveikinti su rūta, gražiais žodžiais su ja kalbėdama, jos gailėdama.GONDINGA po premjeros
           Programa žiūrovų buvo labai Å¡iltai priimta. Su premjera kolektyvą sveikinęs Kultūros centro direktorius Romas Matulis dėkojo ansambliečiams už lietuviÅ¡kumo iÅ¡saugojimą ir papročių sklaidą. Kolektyvo narys, programoje atlikęs PirÅ¡lio vaidmenį – Eugenijus BarniÅ¡kis –  dėkojo kolektyvo vadovei už kūrybą ir kantrybę. O kadangi senu lietuvių bendruomeniniu papročiu pavasarį pats metas visiems kartu džiaugtis prabundančia gamta ir jos žiedais, puoÅ¡ti ir gražinti savo sodybas, pasidalyti turima patirtimi bei gėlėmis ir jų sėklelėmis su kaimynais, bičiuliais,  Kultūros centras net 30 –čiai  bendruomenės narių iÅ¡dalijo įvairių sėklų. Rudenį jų augintojai surengs parodą,  kokie vaisiai ir daržovės iÅ¡ tų sėklelių iÅ¡augo. Ir tai daryta ne Å¡iaip sau.  Dar prof. M. Gimbutienė yra sakiusi, kad „…kiekvienas augalas, medis ar gėlė turi gyvybės ir energijos. Kiekvienas jų yra paslaptingo gyvybės stebuklo įsikūnijimas ir, gydydamas ligas, saugodamas žmones nuo nelaimių, neÅ¡a jiems gėrį“. PlungiÅ¡kiai tuo tikrai tiki, o po „Gondingos“ premjeros Å¡is įsitikinimas dar labiau sutvirtėjo.
Informaciją parengė Daiva Gramalienė,  Plungės kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė
          

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.