Globėjų ir rūpintojų susitikimas su Savivaldybės meru

2015-06-03

              Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Vaiko teisių apsaugos skyrius Plungės viešojoje bibliotekoje surengė tradicinę popietę vaikų globėjams ir rūpintojams. Popietėje dalyvavo Savivaldybės meras Audrius Klišonis ir Administracijos direktorius Albertas Krauleidis. Į susitikimą buvo pakviesti ilgiausiai po 1- 4 vaikus savo šeimose globojantys asmenys.

           Už ilgametį ir rūpestingą globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimą, pasiaukojimą, šeimos vertybių puoselėjimą, globotinių rengimą savarankiškam gyvenimui Savivaldybės meras padėkos raštais apdovanojo dešimt globėjų (rūpintojų): Stasę Kukulskienę, Marytę Kempienę, Jadvygą Aleksandravičienę, Violetą Gelžinienę, Genovaitę Jonušienę, Ireną Jašinskaitę, Ritą Juškienę, Janiną Skuodienę, Antaną Petriką ir Jolantą Zaburienę. 

            Dalydamiesi savo patirtimi ir į spūdžiais iš jų globojamų (rūpinamų) vaikų gyvenimo, susirinkusieji kėlė globėjų (rūpintojų) ir į tėvių rengimo, pagalbos jiems teikimo, vaikų globos, ugdymo problemas, domėjosi švietimo sistemos naujovėmis. Diskusijos metu jie taip pat akcentavo, jog visuomenės požiūris kol kas yra nepalankus asmenims, į savo šeimą priimantiems likusius be tėvų globos vaikus, ne kartą yra girdėję replikų, kad tokie vaikai yra tik šeimos pasipelnymo šaltinis. Globėjus (rūpintojus) labai skaudina, kad jų rūpinimasis socialiai pažeistu vaiku yra menkinamas, dažnai nesuprantama, kad tokių žmonių širdies šiluma, neatlyginamas darbas su vaiku ne tik sukuria vaikui šeimos aplinką, saugumą, pasitikėjimą savimi, bet ir mažina vaikų, patenkančių į globos institucijas, skaičių.

            Savivaldybės meras A. Klišonis, vertindamas globos sistemos pertvarką ir pavyzdžiu į vardydamas Gruziją, kaip šalį , neturinčią vaikų globos namų, informavo, kad Plungės vaikų globos namai pateko į eksperimentinį projektą, kurį į gyvendinant bus mažinamas vaikų skaičius globos institucijoje, pertvarkoma pati į staiga. Jis paragino globėjus (rūpintojus) būti aktyviais, skleisti gerąją patirtį , padėti šviesti ir informuoti visuomenę, kad kuo daugiau vaikų, netekusių savo biologinės šeimos, pajustų šilumą ir saugumą globėjų šeimoje, susikurtų platesnis globojančių šeimų tinklas, kuris  užkirstų  kelią  vaikams patekti į globos instituciją ir taip pamažu būtų naikinama žalinga vaiko globos sistema.

            Popietės dalyviai aplankė restauruotus M. Oginskio rūmus, susipažino su nauja Oginskių šeimos ekspozicija.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Sauliaus Narkaus nuotrauka

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.