Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

2023-06-23

Finansinės paskatos jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionuose, teikimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 21 d. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas Nr. XIII-1281 bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas.

2022 metais finansinei paskatai jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą buvo skirta 24 mln. eurų Valstybės biudžeto lėšų, Plungės rajone buvo išduotos 35 pažymos jaunoms šeimoms.

2023 m. sausio mėn. buvo skirta 4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų finansinei paskatai teikti, o birželio pradžioje dar papildyta 3 mln. eurų. Plungės rajono savivaldybėje per 2023 m. sausio–birželio mėn. suformuota jau 16 pažymų jaunoms šeimoms, iš kurių 5 šeimos planuoja būstą pirkti ir statyti Plungės rajone, 8 šeimos pirkti namą, o 3 šeimos pasirinko buto pirkimą Plungės mieste.

Jauna šeima laikomi abu sutuoktiniai, kurie yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) augina vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų amžiaus.

Jaunoms šeimoms teikiamų subsidijų dydžiai:

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 36-erių metų. Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų (įskaitytinai). 

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Subsidija jaunai šeimai būtų išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos.  Kai būsto kreditas yra suteikiamas būstui pirkti ir statyti, arba statyti, subsidija išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo dokumentų, patvirtinančių būsto statybos užbaigimą, pateikimo kredito davėjui dienos.

Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos. Norintys gauti subsidiją turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą. Subsidija galima ne tik Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams, bet ir Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams bei kitiems užsieniečiams, kurie turi ilgalaikį leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jiems Lietuvoje yra suteiktas prieglobstis.

Subsidijos suteikimas – pagrindiniai žingsniai:

  1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba būstą pirkimui ir statybai, arba sklypą būsto statybai.
  2. Šeima Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoja turtą, t. y. pateikia Gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (kodas 807) ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai Plungės rajono savivaldybėje (Vytauto g. 12, Plungėje).
  3. Savivaldybė per 10 (dešimt) darbo dienų suformuoja pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma nesuformuojama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad, jeigu nesant pinigų subsidijoms, šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, bet prašymo pateikimo metu sutuoktiniai buvo ne vyresni kaip 36-erių metų, jie atitinka kriterijus.
  4. Kai suformuojama pažyma, jauna šeima per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.
  5. Kredito įstaiga per keturis mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui, kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
  6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai, jeigu būstas perkamas. Būsto statybų atveju subsidija išmokama pabaigus statybas.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija, negali visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu, jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam asmeniui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms informacija teikiama Plungės rajono savivaldybės administracijos Turto skyriuje, adresu Vytauto g. 12, Plungėje. Kontaktai: Skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė, el. p. zivile.bieliauskiene@plunge.lt, tel. (8 448) 73 157; Vyr. specialistė Neringa Žilienė, el. p. neringa.ziliene@plunge.lt, tel. 8 685 96 493.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.