Europos paveldo dienos „Epochų ženklai“ Plungėje

2013-09-26
 

 

       Europos paveldo dienos ir Lietuvoje, ir Plungėje jau tapo tradicija.  Plungėje jos rengiamos bendradarbiaujant su mokyklomis, muziejais, bibliotekomis. Dalyvavimas renginiuose suteikia galimybę jaunajai kartai suprasti kultūros paveldo apsaugos vertę.

       Šių metų tema – „Epochų ženklai“. Dienų renginiais siekiama atkreipti dėmesį į Žemaitijos krikšto pėdsakus kultūros paveldo objektuose: dvaruose, bažnyčiose, architektūroje, literatūroje ir mene.

       Įdomų, istoriniais faktais pagrįstą pranešimą „Žemaitijos krikštui 600 metų“ skaitė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas Andriejus Sabaliauskas. Pranešimą iliustravo Justino Lingio to paties pavadinimo dokumentinis filmas.

       Pristatydama antrą temą -„Kunigai šviesuoliai, turėję lemiamos įtakos Plungės krašto švietimo raidai“, – Švietimo istorijos muziejaus vadovė Danutė Ardavičienė teigė, kad žemaičius ir visą Lietuvą į šviesą pirmieji ėmė vesti dvasininkai. Pirmieji šviesuliai – Martynas Mažvydas ir Kristijonas Donelaitis – sukūrė pirmąsias lietuviškas  knygas, o vyskupas Motiejus Valančius, Kazimieras Skrodzkis ir kt. steigė parapines mokyklas, mokė, gydė vargšus baudžiauninkus.

       Konferencijos dalyviai peržiūrėjo dokumentinį filmą, kurį sukūrėme kartu su  mūsų talkininkais – Žemaitijos krašto televizijos žurnalistais.

       Antroji konferencijos dalis skirta  grafo mecenato Jurgio Tiškevičiaus  darbams,  puoselėjant  Žemaičių Kalvariją, Kryžiaus kelio stočių apžvalgai.

       Šventiškumo suteikė mokytojo Broniaus Kleinausko pranešimas „Parapijos kunigų ir bažnyčios istorija“, iliustruotas  jaunųjų  muzikantų  giesmėmis.

       Labai įdomus, verčiantis susimąstyti ir įvertinti moraliniu aspektu dabar besikeičiančius papročius doktoranto kunigo Sauliaus Stumbro pranešimas „Tradicija ir modernumas šermeniniuose Žemaičių Kalvarijos kalnuose: giesmės, maldos ir apeigos“.

       Susirinkę į parapijos salę, pasidžiaugėme moksleivių piešinių  paroda „Po krikščionybės sparnu“.

       Kasmet šiose Europos paveldo dienose matome vis daugiau mokinių ir mokytojų. Tai galimybė moksleiviams arčiau  prisiliesti  prie kultūros paveldo palikimo, susipažinti su iškiliais mūsų krašto žmonėmis, mecenatais, išreikšti savo mintis  fotografijose ir piešiniuose, skleisti krikščionybės idėjas žodžiu, daina, giesme.

       Apdovanoti  Savivaldybės dovanomis, pavaišinti skanėstais,  baigėme šių metų Europos paveldo dienas  „Epochų ženklai“.

       Noriu nuoširdžiai padėkoti Žemaičių Kalvarijos mažosios bazilikos rektoriui Jonui Ačui,  nuolatiniam mūsų pagalbininkui kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, klierikui Donatui Liutikai, Klaipėdos universiteto doktorantui Sauliui Stumbrui,  Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos mokytojams, ypač Broniui Kleinauskui, už didelį indėlį, kasmet rengiant  paveldo dienas.  Dėkojame Akademiko Adolfo Jucio pagrindinės  mokyklos mokiniams muziejininkams, jų vadovei Danutei Ardavičienei už meninių programų rengimą, pagalbą ir dalyvavimą. Džiaugiamės Alsėdžių seniūnijos moterų klubo, parapijos dalyvavimu paveldo šventėje. 

 
 
  

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Vitalina Šidlauskienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.