Europos kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-metį Aplinkos ministerija paminės mokomajame seminare (atnaujinta)

2012-10-05

 

       Å ių metų spalio 19 d. 10 val. Vilniuje, konferencijų centre „Dainava“ (A.Vienuolio g. 4) įvyks seminaras, skirtas Europos kraÅ¡tovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-ųjų metų sukakčiai paminėti. Renginys finansuojamas iÅ¡ Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo projekto „Visuomenės informavimas apie aplinką Å¡viečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse“ lėÅ¡ų.

       Seminare bus nagrinėjamos aktualios kraÅ¡tovaizdžio (tame tarpe – saugomų teritorijų) apsaugos, tvarkymo ir planavimo problemos, apibendrinti savivaldybių, bendruomenių, įstaigų, įmonių ir privačių asmenų veiksmai, įgyvendinantys Konvenciją, atidaryta Geriausių kraÅ¡tovaizdžio tvarkymo darbų paroda, pristatyta naujai iÅ¡leista knyga „Europos kraÅ¡tovaizdžio konvencija. Susiję tekstai“ ir kt..

       PraneÅ¡imus seminare skaitys kraÅ¡tovaizdžio specialistai bei žymiausi mokslininkai. Vilniaus universiteto profesorius habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas supažindins su kraÅ¡tovaizdžio kokybės samprata, panagrinės, kaip ji turi būti atskleista planavimo ir tvarkymo metu.

Sartų regioninio parko direkcijos archyvas

Lietuvos kraÅ¡tovaizdžio architektų sąjungai atstovaujantys architektai Liucijus Dringelis ir Albertas Lamauskas apžvelgs naujausias miesto vieÅ¡ųjų erdvių bei gyvenamųjų vietovių kraÅ¡tovaizdžių formavimo patirtis, Å¡ios sąjungos pirmininkė Vaiva Deveikienė pristatys istorinių želdynų atkūrimo aktualijas Lietuvoje ir Vilniuje. Apie meno reikÅ¡mę įprasminant vieÅ¡ąsias erdves kalbės Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas daktaras Tomas Grunskis. Praktinius vandens telkinių tvarkymo patarimus savo praneÅ¡ime iÅ¡dėstys Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius, habilituotas daktaras Saulius Vaikasas.

       Didelis dėmesys renginyje bus skirtas geriausiems savivaldybių administracijų, vieÅ¡ųjų įstaigų, valstybinių ir savivaldybės parkų direkcijų, įmonių, bendruomenių, asmenų pastarųjų metų projektams kraÅ¡tovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo srityje aptarti.

       Seminaro metu veikiančioje parodoje bus galima susipažinti su 2012 metų geriausiais kraÅ¡tovaizdžio tvarkymo darbais. Įdomūs projektai ir veiklos įgyvendinti ne tik didžiuosiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Alytuje, Tauragėje, kurortiniuose Trakų, BirÅ¡tono, AnykÅ¡čių, Ignalinos, Zarasų miestuose, bet Pakruojyje, Jurbarke, jo rajone esančiuose Skirsnemunėje, Smalininkuose; Klaipėdos rajone esančiuose Gargžduose, Normantuose, Vilniaus rajone – JoneikiÅ¡kių kaime, Skuodo rajone – Ylakiuose, Pasvalio rajone – Deglėnuose, Panevėžio rajone Sendvario viensėdyje, Å ilalės rajone Bijotuose, Kėdainių rajone – PaÅ¡iliuose, Ukmergės rajone – Slabados kaime, Kirkilų kaimas Biržų rajone, Raseinių rajone – Molavėnų kaime. Praktinę patirtį, per pastaruosius 5 metus pasiektus rezultatus puoselėjant kraÅ¡tovaizdį praneÅ¡imuose apžvelgs atskirų savivaldybių atstovai, bendruomenės, asmenys.

       Lietuvos ir kitų 17 Å¡alių atstovai pasiraÅ¡ė Europos kraÅ¡tovaizdžio konvenciją 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje, Italijoje. Lietuva ją ratifikavo viena pirmųjų – 2002 m. spalio 3 d.: Å¡iemet galime pasidžiaugti tuo, kas nuveikta per 10 metų nuo oficialaus jos įsigaliojimo.

       Å iuo metu Konvencija ratifikuota 37 Å¡alyse. Å is tarptautinis susitarimas įpareigoja įteisinti kraÅ¡tovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamą dalį, jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraiÅ¡ką ir savasties pagrindą, nustatyti ir vykdyti kraÅ¡tovaizdžio politiką, plėtoti visuomenės, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų žinias apie kraÅ¡tovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, gerinti kraÅ¡tovaizdžio pažinimą, priimti apsaugą, tvarkymą ir planavimą reglamentuojančius dokumentus. 

       Konvencijos įgyvendinimas nėra tik teisiniai valstybių vyriausybių veiksmai. Itin didelė reikÅ¡mė yra teikiama vietos valdžios institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų kraÅ¡tovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo, atkūrimo srityse, skatinimui, akcentuojama kiekvieno žmogaus pilietiÅ¡kumo ir asmeninės atsakomybės svarba.

Apie renginį informaciją teikia:

Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Giedrė Godienė:
tel. (8 5) 266 3614 arba el. paštu:
g.godienė@am.lt.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.