ES parama Savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų mokymui

2013-12-19

 

 

Vienas iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų, kuriuos vykdo Plungės rajono savivaldybės administracija,  – „Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas“. Jo vertė – 52 009 Lt. ES struktūrinių fondų lėšos – 85 proc., Savivaldybės dalis – 15 proc.

Siekiant užtikrinti kvalifikuotų viešųjų paslaugų teikimą, reikia investuoti į žmogiškuosius išteklius, tačiau mokymams skiriamų lėšų nepakanka. Todėl, siekdama pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama, Plungės rajono savivaldybės administracija inicijavo projektą „Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų administracinių gebėjimų tobulinimas“. Jo tikslai ir uždaviniai atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ tikslus.

Rengiantis projektui, kad būtų pasiekta maksimali nauda, praėjusių metų lapkričio-gruodžio mėn. buvo atlikta Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų mokymo poreikio analizė. Apibendrinus apklausos rezultatus, nustatytos Savivaldybės administracijos darbuotojams ir politikams aktualiausios mokymų sritys. Atsižvelgiant į tai ir parengtas mokymų ciklas administraciniams gebėjimams tobulinti.

2013 m. rugsėjo 4-ą pradėti 76 akademinių valandų trukmės mokymai. Juose įgyvendinama 10 sričių mokymų programa.

Projekto mokymuose dalyvaujančių 70 asmenų (Savivaldybės politikų – 15, valstybės tarnautojų – 45, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 10) gebėjimams tobulinti organizuojami šie mokymai: „Santykių organizacijoje tobulinimas“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Darbas su sudėtingais interesantais, socialinių darbuotojų kasdienė rizika“, „Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“, „Savivaldybių vykdomų viešųjų pirkimų naujovės ir geroji praktika“, „Darbo teisė praktikams“, „Sutarčių teisė“, „Statybos teisė ir teritorijų planavimas“, „Administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimas ir administracinių nuobaudų skyrimas“, „Darbo saugos principai“. Mokymai baigsis 2014 m. gegužės 8 d.

Įgyvendinus projektą, Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai galės kokybiškiau ir efektyviau įgyvendinti savarankiškąsias bei jiems pavestas valstybės funkcijas savivaldos reguliavimo srityje. Pasibaigus mokymams, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir politikai turės galimybę atnaujinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius, pasisemti praktinių gebėjimų valdyti, planuoti, realizuoti Savivaldybės vykdomą politiką per jiems priskirtas funkcijas. Dėl kokybiškesnių teikiamų viešųjų ir administravimo paslaugų netiesiogiai naudą gaus ir Plungės rajono savivaldybės gyventojai, kiti suinteresuoti asmenys.

 

Organizatoriai

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.