Dvasininkai merui išsakė parapijose susikaupusias problemas

2014-09-10

       Rugpjūčio 27 d. Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio kvietimu įvyko susitikimas su rajono parapijų klebonais.

       Kaip sakė susirinkusiems klebonams meras, viena iš Savivaldybės atliekamų funkcijų – socialinė veikla. Anot jo, bažnyčia taip pat atlieka tokią funkciją, o ypač ji susijusi su pagyvenusiais žmonėmis. Tad susitikimas tam ir organizuotas, kad kalbėdamiesi, aptardami iškylančias problemas, valdžios atstovai ir dvasininkai pasiektų daugiau gerų rezultatų žmonių gerovei.

       Šateikių ir Gintališkės parapijas aptarnaujantis klebonas Gediminas Norvilas pirmiausiai skundėsi, jog tenka mokėti už atliekų tvarkymą, kai realiai jų nėra. „Iš pradžių nemokėjau, bet pradėjau gauti įspėjimus, tad neliko nieko kito – tik sumokėti, o nei šiukšlių, nei konteinerio nėra. Iš kur šiukšlės, jei Gintališkėje pamaldos būna tik sekmadieniais“, – piktindamasis klausė klebonas. Jo manymu, Savivaldybės tarybos nariai galėtų pasvarstyti, kad parapijos, kur dvasininkai negyvena, būtų atleistos nuo atliekų tvarkymo mokesčio. G. Norvilas užsiminė ir apie Šateikiuose veikiančio vaikų dienos centro problemą – nepakanka iš Savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų. Kalbėta apie parapijai priklausantį vadinamąjį ponų dvarą. Kaip sakė klebonas, problema lyg ir baigiama išspręsti, mat atsirado žmogus, norintis išsinuomoti buvusio dvaro žemę ir savo žinion perimti pastatus. Ko gero, ši žinia valdžios atstovams patiko labiausiai.

       Platelių parapijos klebonas, aptarnaujantis ir Beržoro tikinčiuosius, Rimvydas Marozas daug nesiskundė. Anot jo, sunku šiais laikais suorganizuoti talką. „Norinčiųjų talkininkauti atsirastų, bet visada išlieka baimė, o kas atsakys, jei žmogus netyčia susižalos“, – svarstė dvasininkas. Platelių bažnyčioje pakeistas stogas, restauruotas 1968 metais statytas kryžius. Kaip juokavo klebonas, dabar vaizdą gadina tik nedažytos bažnyčios sienos. Tai esą kainuotų apie 30 000 litų. Didžiausia problema, su kuria susiduria Platelių ir Beržoro parapijų dvasinis vadovas, – medžių pjovimas šventoriuje. Anot R. Marozo, Želdinių apsaugos ir priežiūros komisija senų, bet kada galinčių nuvirsti, medžių kirsti neleidžiama, esą sugriautą tvorą galima pastatyti iš naujo. „Liūdina toks požiūris, jog 200 metų senumo tvora gali griūti, o 50 metų augančio medžio nupjauti negalima“, – svarstė klebonas. Beržoro bažnyčios laukia stogo remontas, taip pat gauta lėšų naujos elektros instaliacijos, signalizacijos montavimo darbų projektavimui.

       Alsėdžiuose klebonaujantis Edgaras Petkevičius didžiausia problema, be jau ankstesnių kolegų išvardintų bėdų, įvardijo priešgaisrinės apsaugos sistemos neveiksmingumą. Anot jo, nežinia, ar dėl pačios sistemos, ar dėl ją sumontavusių darbininkų kaltės, Alsėdžių bažnyčia „dega“ po kelis kartus per dieną. Kaip sakė E. Petkevičius, jei realiai kiltų gaisras, esant tokiai sistemai, nebebūtų ko gesinti. „Čia kaip toje pasakoje „Mikė melagėlis“ – po kelis kartus per dieną apgaudinėjami sistemos, vieną kartą kunigai nustos į tai reaguoti“, – kalbėjo susitikime dalyvavęs mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius.

       Žemaičių Kalvarijos klebonui Jonui Ačui meras, vicemeras ir Savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis turėjo vieną klausimą: kada bus užbaigti senelių globos namai. Klebonas patikino, jog viskas jau beveik baigta, liko tik šviestuvus pakabinti. O didesnių skundų klebonas neišsakė.

       Plungės parapijos klebonas dekanas Julius Meškauskas apgailestavo, jog bažnyčia ne visada laiku gauna informaciją, kada ir kokias paraiškas vieno ar kito projekto finansavimui gauti gali pateikti. Plungės parapijai nemažą rūpestį kelia ir nupjautos žolės išvežimo klausimas. „Plotas didelis, tai jį nupjovus, žolės tikrai nemažai būna“, – kalbėjo klebonas. Paklaustas, kaip juda reikalai dėl sudegusių parapijos namų, J. Meškauskas nudžiuginti negalėjo. Anot jo, vis dar reikia palaukti, nes kol kas nėra galimybės „įšokti“ į jokį projektą. Plungės klebonas užsiminė ir apie tai, kad, jei gaus leidimą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vedėjo Antano Eičo ir nereikės atlikti archeologinių tyrimų, prie bažnyčios bus įrengtas apšvietimas.

       Išklausę dvasininkų pečius slegiančias bėdas, Savivaldybės vadovai pažadėjo ieškoti galimybių, kad tų problemų sumažėtų.

 

Jolanta Vasiliauskienė
Laikraščio „Plungė” informacija

Gintauto Vaitkevičiaus nuotraukos


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.