Didėja Savivaldybės biudžeto pajamos

2022-07-28

Liepos 28 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priimta trys dešimtys sprendimų patvirtintos darbotvarkės klausimais. Galima pasidžiaugti, kad 2 344,085 tūkst. eurų auga Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamos (nuo 51 695,450 iki 54 039,535 tūkst. eurų).

Savivaldybės taryba pritarė 2022 metų Plungės rajono savivaldybės biudžeto pakeitimams. 

Biudžeto pajamos didinamos 2344,085 tūkst. eurų:  611 tūkst. eurų savivaldybei padidintos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio;  605 tūkst. eurų – dėl gautų viršplaninių pajamų, 489 tūkst. eurų – gyventojų pajamų mokestis; 27 tūkst. eurų – nekilnojamo turto mokestis;  4 tūkst. eurų –vietinė rinkliava; 75 tūkst. eurų – mokesčiai už aplinkos teršimą; 10 tūkst. eurų – mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius. 

Dar 700 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetą papildė Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, nes pasirašius rangos darbų sutartį pradėtas įgyvendinti projektas „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k. sutvarkymas“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirtos lėšos  vaikų, atvykusių į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiu skirta lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karinių veiksmų, finansuoti, taip pat – būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti.

Biudžetą papildė 228,9 tūkst. eurų – Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui. Neįgaliųjų reikalų departamentas skyrė 3,284 tūkst. eurų būstams neįgaliesiems pritaikyti.

Biudžetą papildė 38,700 tūkst. eurų pagal išlaidų kompensavimo sutartį su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra gautai Klimato kaitos programos kompensacinei išmokai – savivaldybių viešiesiems pastatams  atnaujinti.

Taip pat įplaukė 20 tūkst. eurų pajamų už prekes ir paslaugas, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų. Gauta 2 tūkst. eurų daugiau už įstaigų ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą bei 4 tūkst. eurų įmokų daugiau už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateiktas tvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Pažymėtina, kad patikslintas 2021 m. pajamų planas įvykdytas 100,3 procento, gauta 139 tūkst. daugiau pajamų nei planuota.

Plungės rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu buvo patvirtinusi Plungės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:  43 751,2 tūkst. eurų pajamų, iš jų – 1 053,5 tūkst. eurų iš biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą į Savivaldybės biudžetą; Plungės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų 47 145,1 tūkst. eurų ir 1 152,9 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti; Plungės rajono savivaldybės 2021 metų skolintų lėšų –1 800,0 tūkst. eurų. Buvo panaudotas 2020 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutis – 2 746,7 tūkst. eurų.

Per 2021 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 53 197,5 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus iš viso padidintas 9 446,3 tūkst. Eurų, o 7 339,2 tūkst. eurų padidėjo dotacijos.

2021 metais buvo paimta 4403,4 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, iš jų – 2685,2 tūkst. eurų paskolai grąžinti, siekiant sumažinti palūkanas. 2021 metais buvo grąžintos dvi trumpalaikės paskolos, paimtos 2020 metais (793,8 tūkst. eurų buvo grąžinti iš dotacijos, skirtos 2020 metais negautoms pajamoms padengti, 668,2 tūkst. eurų – iš Savivaldybės biudžeto).

Savivaldybės tarybos posėdžio įrašą galima pažiūrėti youtube kanalu, Plungės rajono savivaldybės paskyroje.

Kitas Savivaldybės tarybos posėdis numatytas rugsėjo mėnesį.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.