Dėl išorinės reklamos Plungės rajono savivaldybėje

2017-04-20

Plungės rajono savivaldybė siekia, jog  mieste išorinė reklama būtų įrengta ir naudojama laikantis norminių teisės aktų nuostatų, o ne pagal norą ar nusistovėjusias tradicijas.

2013 m. priimtoje Reklamos įstatymo redakcijoje reglamentuojama išorinės reklamos įrengimo, įgyvendinimo ir priežiūros tvarka, nustatyti bendri išorinės reklamos įrengimo reikalavimai ir draudimai bei už šių reikalavimų ir draudimų pažeidimą  numatyta skirtinga atsakomybė fiziniams ir juridiniams asmenims.

Leidimų išorinei reklamai išdavimo tvarką Plungės rajono savivaldybėje reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D-89 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vietinės rinkliavos už išorinę reklamą nuostatai, patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.T1-388 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T1-88 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Fiziniams asmenims atsakomybė numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyje. Už Reklamos įstatyme nustatytų išorinės reklamos įrengimo  draudimų  ir reikalavimų nesilaikymą fiziniam asmeniui gali būti skiriama  bauda nuo 140 iki 300 Eur, o už tokią pat veiką, padarytą jau bausto asmens, skiriama bauda nuo 300 iki 560 Eur.

Juridiniams asmenims už išorinės reklamos įrengimo pažeidimus taikoma Reklamos įstatyme numatyta bauda nuo 289 iki 2 896 Eur.

Pagrindiniai išorinės reklamos įrengimo reikalavimai ir draudimai:

– draudžiama įrengti išorinę reklamą neturint Savivaldybės administracijos išduoto leidimo;

– pasibaigus leidimo galiojimo terminui, privaloma per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą panaikinti išorinę reklamą bei jos skleidimui pritaikytą priemonę;

– laikytis ūkio ministro įsakymu nustatytų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių:

– reklamos įrenginiai turi būti įrengti laikantis suderinto projekto, tvarkingi, nesurūdiję, nesulankstyti, saugūs, ant įrenginio turi būti nurodytas savininko pavadinimas;

– reklama – nenublukusi, švari.

Reklamos įstatyme nustatyta, kad  priežiūros institucija, pradėdama pažeidimo nagrinėjimą, pirma turi reklaminės veiklos subjektą įspėti laikytis išorinės reklamos įrengimo reikalavimų bei draudimų. Jeigu į įspėjimą neatsižvelgiama, skiriama administracinė nuobauda.

Reklaminės veiklos subjektas ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti leidimą išorinei reklamai įrengti arba pratęsti leidimą, turi elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai pateikti paraišką seniūnijai, kurios teritorijoje planuoja įrengti išorinę reklamą.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija


Algimanto Verkio nuotrauka


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.