Dekano klebono kun. Juliaus Meškausko žodis parapijiečiams

2011-10-27

 

 

Mieli parapijiečiai,

      Artėja Visų Å ventųjų bei Vėlinių dienos. Dienos, kaip pažvelgsime į tuos, kurie jau pasiekė  dangiÅ¡ką tėvynę, asmeninį Å¡ventumą. Å ventumą, į kurį ir mes kiekvienas pakrikÅ¡tytasis esame pakviesti. Kartu tai ir apmąstymų, susikaupimo, rimties, amžinybėn jau iÅ¡keliavusių artimųjų prisiminimo, jų kapelių lankymo dienos. Svarbiausia ir pirmiausia Å¡iomis dienomis suvokti, kad ne gėlių puokÅ¡tės, žvakių gausa ant artimųjų kapų, bet maldos už jų sielas yra reikalingiausios jiems ir mums patiems. 

      Å ios Å¡ventės primena mums taip pat keletą svarbiausių krikÅ¡čioniÅ¡ko gyvenimo momentų. Visi Å¡ventieji bei palaimintieji liudija mums, kaip Å¡ios žemės piligrimams, kad žemiÅ¡kasis gyvenimas yra laikinas, kad ateis diena, kai mes visi turėsime palikti Å¡į pasaulį. Ir tai, kokie jį paliksime, turime apsispręsti jau dabar. Å ventųjų pavyzdžiai mums rodo kelius Dievo link. Ir vienu pirmųjų jų tampa kiekvieno tikinčiojo asmeninio pamaldumo kelias Bažnyčios prieglobstyje, Kristaus Kūno bendrystėje. Å is kelias, kuris, kaip liudija gausaus Å¡ventųjų būrio pavyzdys, artinantis amžinybės link yra būtiniausias sielai. Maldos gyvenimas turi būti aukÅ¡čiau kasdienių rūpesčių, tapti kiekvieno žmogaus gyvenimo centru ir santykio su Kristumi priemone. Ne, nereikia bijoti, nereikia manyti, kad siekdami artumo su Dievu, siekdami iÅ¡laikyti  intymų santykį su Juo, turime pamirÅ¡ti, kokius paÅ¡aukimus bei pareigas esame pakviesti įgyvendinti, atlikti Å¡iame pasaulyje, savo aplinkoje! Mes turime juos persmelkti malda. Taip sukilnindami visą savą kasdienybę. Malda yra ta pagalba, ta Å¡viesa, kuri padeda įprasminti mūsų vargus, darbus, kančias. 

      Svarbu Å¡ių Å¡venčių Å¡viesoje iÅ¡ naujo suvokti savo krikÅ¡čioniÅ¡ko gyvenimo autentiÅ¡ką prasmę, savo buvimo Å¡iame pasaulyje prasmę. Būtent – kiekvieno pakrikÅ¡tytojo gyvenimo prasmė ir tikslas yra Å¡ventėjimas! O per Å¡ventėjimą artėti prie Dievo!  Å ventėti – tai nėra kažkas atitrūkusio nuo mūsų kasdienybės, brangūs tikintieji. Nėra kažkas tolimo bei nepasiekiamo. Å ventumo siekimas nereiÅ¡kia didelių užmojų, perdėtų siekių dvasinėse pratybose, ar kokių kitokių sunkiai kasdienybės aplinkybėse įgyvendinamų Å¡ventėjimo kelių. Jis nereiÅ¡kia gyvenimo, užmirÅ¡tant Å¡io laikino pasaulio rūpesčius, nereiÅ¡kia atsiribojimo nuo kasdienių pareigų naÅ¡tos. PrieÅ¡ingai, kviečia gyventi čia ir dabar kaip dera krikÅ¡čioniui, nenuleidžiant akių nuo galutinio tikslo –  amžinybės. Kviečia gyventi gyvenimą čia ir dabar, persmelktą maldos ir artimo meilės. Kuo daugiau paprastumo, nuoÅ¡irdumo, nuolankumo vieni kitiems ir Dievui, meilės ir pagalbos Å¡alia esantiems – tai yra nūdienos pasaulyje gyvenančio žmogaus Å¡ventėjimo kelias. Kiekvienam pagal vietą ir paÅ¡aukimą Å¡iame pasaulyje.

      Kiek daug yra žmonių, kurie nėra žinomi ar Bažnyčios liturginiuose metuose minimi, tačiau yra tapę Å¡ventaisiais dėka meilės ir iÅ¡tikimybės Kristui bei Bažnyčiai.  Siekiant suvokti dar giliau, ko nori iÅ¡ mūsų Kristus, tereikia įsiklausyti į jo Kalno pamokslą, į jo palaiminimus, kuriuos kiekvienas esame ne kartą girdėję, tačiau galbūt iÅ¡ėję iÅ¡ bažnyčių, dažną kartą pamirÅ¡ę jais gyventi. Å ventieji jais gyveno, juos dėjosi į savo Å¡irdis, tikėjo, kad juose gali atrasti gyvenimo laimę. Todėl nepaisydami jokių iÅ¡bandymų, sielos tamsos ir parklupimų, kurie neaplenkia ir mūsų Å¡iandien, jie čia pat sėmėsi stiprybės iÅ¡ bendrystės su Kristumi per maldą. IÅ¡ tos bendrystės jie Å ventosios Dvasios vedami augino Å¡ventumo sėklą savo Å¡irdyse, kurios vaisius Å¡iandien mes galime regėti.

      Kartu tinka Å¡iandien prisiminti, jog į Visų Å ventųjų, Vėlinių dienų minėjimą,  ateiname iÅ¡ Rožinio mėnesio. Mergelės Marijos gyvenimas ir iÅ¡tikimybė Dievui, meilė savajam Sūnui tetampa pavyzdžiu kiekvienam mūsų. O pamaldumas Jai tebūna pagalba bei priemonė Å¡ventėjimui. Atminkime, jog rožinio malda, pamaldumas Mergelei buvo viena svarbiausių Å¡ventųjų maldų praktikų kelyje į Å¡ventumą ir pagalba kasdienybės rūpesčiuose. Tokia paprasta, bet kartu tokia galinga malda. Sekime Å¡ventųjų gyvenimais, sekime Mergelės Marijos pavyzdžiu, kurių asmenyse tobulai iÅ¡ryÅ¡kėjo meilė Dievui ir artimui.

      Atminkime Evangelijoje pagal Luką paraÅ¡ytus žodžius, kad Dievas yra ne mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jame gyvena. (Plg. Lk 20, 38) Prisimindami visus iÅ¡keliavusius amžinybėn artimuosius, dalyvaudami Å¡ių artėjančių dienų liturgijos Å¡ventime, iÅ¡gyvenkime vėl tikėjimo slėpinius, ypač svarbius mūsų gyvenimo prasmingumui bei krypčiai. Å ventėjimas Å¡iandien,  mirusiųjų prisikėlimas laikui atėjus – visa tai vienas nuo kito neatsiejami, viliantis džiaugtis Dievo meilės artuma, amžinybės džiaugsmu!

      Linkiu Jums prasmingų apmąstymų, maldos laiko, dalyvaujant Å¡ių artėjančių Å¡venčių liturgijos Å¡ventime, lankant savo jau amžinybėn iÅ¡keliavusius artimuosius.
     
Dekanas klebonas kun. Julius Meškauskas

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.