Dalius Pečiulis – administracijos patarėjas korupcijos prevencijai

2022-05-10
Dalius Pečiulis

Šiandien savivaldybės administracijos kolektyvą papildė naujas komandos narys – Dalius Pečiulis. Po įvykusio konkurso jis užėmė administracijos patarėjo korupcijos prevencijai pareigas.

Paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį įpareigojo naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymas. Įstatyme numatyta, kad ši pareigybė privalo būti tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga įstaigos vadovui – savivaldybės administracijos direktoriui.

1979 metais gimęs Dalius Pečiulis iki šiol dirbo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariate, užėmė Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigas. Darbo patirtis policijos sistemoje – 22 metai. Mykolo Romerio universitete yra baigęs teisės studijas, Kauno technologijos universitete – viešosios vadybos studijas.

Savivaldybės administracija sudaryta iš 17 struktūrinių padalinių – skyrių, bei 11 seniūnijų. Viso – apie 250 žmonių. Visi biudžetinės įstaigos darbuotojai yra atskaitingi savivaldybės administracijos direktoriams, o, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, įstaigoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą taip pat atsako vadovas. Užtikrinti aukštą antikorupcinę aplinką nuo šiol administracijos direktoriui padės Dalius Pečiulis, kurio ilgametė patirtis policijoje neabejotinai pasitarnaus aiškinantis ir tiriant korupcinius pažeidimus savivaldybėje ir jos įstaigose.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigos yra atsakingos ir gana sudėtingos: jas einantis asmuo planuos ir vykdys įvairius patikrinimus, koordinuos kitų asmenų vykdomus patikrinimus, tirs darbuotojų teisės pažeidimus arba kontroliuos šiuos pažeidimus tiriančius asmenis, dalyvaus ir teiks nuomonę personalo formavimo procedūrose, atliekant personalo patikimumo užtikrinimą (duomenys iš STT), ims savivaldybės darbuotojų paaiškinimus dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, kontroliuos, kaip įstaigoje užtikrinamas viešųjų ir privačių interesų deklaravimas bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolė, užtikrins arba pats dalyvaus užtikrinant Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą, dalyvaus darbo grupių ir komisijų veikloje bei kt.

Naujojo kolegos laukia daug darbų ir iššūkių siekiant, kad savivaldybė ir jos įstaigos dirbtų kokybiškiau, vengtų pažeidimų, turėtų aukštą antikorupcinę sąmonę, tad linkime Daliui Pečiuliui stiprybės, kantrybės ir tvirtų šarvų naujose pareigose!

Korupcijos prevencijos įstatymas reglamentuoja, kad duomenis apie nustatytus pažeidimus, korupcijos rizikos veiksnius ir kitą reikšmingą informaciją savivaldybės administracijos patarėjas teikia tiesiogiai vadovui – savivaldybės administracijos direktoriui.

Korupcijos prevencijos įstatymas įpareigoja įstaigų vadovus užtikrinti minėtą pareigybę užimančio asmens veiklos ir organizacinį nepriklausomumą, už šią veiklą atsakingų subjektų teises ir veiklos garantijas, įskaitant priemones, kuriomis už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi darbuotojai apsaugomi nuo galimo neigiamo poveikio dėl jų atliekamų funkcijų.

Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.