Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

2022-01-20

Plungės rajono savivaldybėje kasmet labiau populiari tampa viena iš paramos formų – būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija. Per 2021 metus šia paramos forma pasinaudojo 4 šeimos (14 asmenų), nuo 2022 m. sausio 1 d. 5 šeimoms bus mokama būsto nuomos kompensacija. Nuo 2021 m. lapkričio mėn. vienai šeimai mokama išperkamosios būsto nuomos kompensacija.

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija) turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka nurodytus reikalavimus:

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė neviršija šių dydžių:

 1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 51 VRP dydžio ir turtas – 56 VRP dydžių;
 2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;
 3. keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 31 VRP dydžio ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

Valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2022 metų sausio 1 d. – 129 eurai.

Dėl Kompensacijos mokėjimo asmenys gali kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administraciją.

Kreipdamasis dėl Kompensacijos mokėjimo, asmuo užpildo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą prašymo formą ir pateikia papildomus dokumentus:

 1. ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. nekilnojamojo turto registro išrašą apie įregistruotą nuomos sutartį.

Asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo, tačiau Kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo šiame sąraše laikotarpį. Asmenys ir šeimos, kurių deklaruotos pajamos neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių ir nėra įrašyti į Asmenų ir šeimų, laukiančių socialinio būsto nuomos, sąrašą, taip pat gali teikti prašymus dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo.

Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į Kompensaciją, Kompensacijos dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ patvirtintą metodiką.

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją Savivaldybės biudžetui, skirtą Kompensacijoms mokėti, ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį.

Kompensaciją gaunantys asmenys ir šeimos privalo kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti savo turtą, įskaitant pajamas, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, kai:

 1. asmenys ar šeimos įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte;
 2. asmens ar šeimos, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius (dydžiai nurodyti aukščiau);
 3. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;
 4. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota būsto nuomos sutartis;
 5. per 3 mėnesius nuo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo sustabdymo šio straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju skolininkas nepadengia įsiskolinimo už būsto nuomą arba nepateikia Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą.

Išsamesnė informacija teikiama Plungės rajono savivaldybės administracijos Turto skyriuje, tel. 8 448 73003 arba el. paštu: neringa.ziliene@plunge.lt

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.