Bus rengiama ilgalaikės pagalbos jaunimui plano įgyvendinimo koncepcija Plungės rajono savivaldybėje

2011-05-26

 

 

 

           Bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje tarp Vokietijos Federacinės Respublikos Å¡eimos, senjorų, moterų ir jaunimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyksta jau nuo 1994 m. birželio 1 dienos. Itin glaudūs bendradarbiavimo ryÅ¡iai tarp Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendintojų ir Vokietijos kolegų užsimezgė 2008 m., kuomet Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius buvo atrinktas dalyvauti pirmąjame renginyje, skirtame ilgalaikės pagalbos jaunimui planavimui.

           Susitikimų metu  buvo pateikta bendra informacija apie darbą su jaunimu ir veikiančias struktūras Vokietijoje, darbo su jaunimu planavimo  pagrindinius aspektus, apie jaunimo dalyvavimą planavimo procese, jaunimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybes ir jų mokymų programas, apie planavimą, orientuotą į socialinę erdvę,  jaunimo darbuotojo studijas universitete ir t. t.

           Vėlesniuose susitkimuose identifikuoti darbo su jaunimu planavimo poreikiai konkrečiose Lietuvos savivaldybėse, kuriose srityse  reikalinga Vokietijos partnerių pagalba,  darbo su jaunimu struktūros vietiniu lygmeniu, galimas sričių  bendradarbiavimas,  partnerių identifikavimas tarp Å¡alių, kurios turėtų ir galėtų dirbti kartu.

           Pasinaudojus vokiečių patirtimi, buvo atlikta gyvenamosios aplinkos ir seniūnijų socialinių erdvių analizė, nustatyti jaunimo poreikiai. Kadangi Å¡ie  tyrimai, analizės, planavimai bei tarpžinybinis bendradarbiavimas turi labai didelę reikÅ¡mę dirbant su jaunimu, todėl su visa turima medžiaga buvo supažindinta ir Plungės rajono savivaldybės taryba.

           Praėjusiųjų metų lapkričio pabaigoje didelė grupė specialistų iÅ¡ Vokietijos vieÅ¡ėjo Plungėje. Vokiečiai lankėsi Teritorinėje darbo biržoje, kurioje iÅ¡klausė praneÅ¡imą „Pagalba jaunimui: įdarbinimas ir nukreipimas į aktyvios darbo rinkos politikos priemones“, Socialinių paslaugų centre, Plungės vaikų globos agentūroje „Cyrulis“. Plateliuose vyko dviejų dienų seminaras „Aktyvus jaunimo dalyvavimas svarbių procesų sprendime“.

           2011 m. gegužės 2-6 d. Vokietijoje, Brandenburgo žemės Potsdamo socialinių mokslų kolegijoje vyko tarptautinis renginys „Ilgalaikės pagalbos jaunimui formavimas – keitimasis patirtimi su jaunimo reikalų koordinatoriais“, kuris apima planų sudarymo jaunimo srityje tematiką ir įgytos patirties palaikymą savivaldybėje.

           Potsdamo socialinių mokslų kolegijoje ministerijos atstovas Matthias Hoffmann  pristatė Vokietijos FR Å¡vietimo sistemą, pasakojo apie socialinio darbo studijas, suteikė teorinių žinių apie socialinės erdvės, kaip sąvokos, supratimą. Kitą dieną lankėmės Oder-Spree miesto atvirame jaunimo centre, kuriame dirbantys jaunimo darbuotojai pristatė savo darbo vietą ir papasakojo apie veiklą su vietiniu jaunimu. Taip pat Jaunimo reikalų skyriaus vedėja supažindino su Å¡io skyriaus struktūra, veikla, jaunimo rėmimo planu. Papasakojo apie Å¡iame mieste esančias socialines erdves, iÅ¡skirdami jas pagal jaunimo amžių.

           Lydimi jaunimo darbuotojo (street worker), aplankėme to miesto kai kurias socialines jaunimo erdves: mokyklą, parką, atvirą jaunimo centrą, esantį miesto parke. Įdomus susitikimas įvyko Erkner miestelio „gamybinėje mokykloje“, kurioje profesinius įgūdžius įgyja jaunuoliai, nesugebantys integruotis darbo rinkoje. Projekto vadovė iÅ¡samiai papasakojo apie projekto esmę ir tikslą, parodė darbo dirbtuves. Taip pat papasakojo apie bendravimą su Å¡ios mokyklos lankytojais laisvu nuo užsiėmimų metu.

           Teko dar kartą lankytis „Mikado“ kartų namuose, kur įvyko susitikimas su jaunimo pagalbos planuotoja H. Richter. H. Richter atsakė į gausybę mus dominančių klausimų apie ilgalaikės pagalbos jaunimui planavimą. Vėliau apžiūrėjome Å¡iuos namus, kuriuose yra vykdoma pati įvairiausia veikla visų socialinių sluoksnių, nepriklausomai nuo amžiaus, žmonėms. Buvusiuose pionierių namuose po vienu stogu telpa ir sau įdomios veiklos randa vaikai, jaunimas, brandaus amžiaus žmonės bei senjorai.

           Įdomu buvo susitikti su jaunimo darbuotojais, dirbančiais gatvėje. „Street workeriai“ ne tik papasakojo apie savo darbo specifiką, bet ir mes patys galėjome pamatyti Å¡į darbą iÅ¡ arti – vaikÅ¡čiodami po miestą, lankėmės jaunimo populiariose susibūrimo vietose.

           Labai naudingas buvo susitikimas su Socialinių mokslų kolegijos dėstytoja, kuri labai detaliai aiÅ¡kino, kas yra socialinė erdvė, kokiais principais remiantis ją iÅ¡skirti, kaip atlikti analizę, kaip suformuoti komandą (iniciatyvinę grupę), kokius statistinius duomenis rinkti, kokias paslaugas jaunimui siūlyti, kaip sudaryti teritorijos socialinių erdvių žemėlapį, kaip vykdyti visuomenės apklausas, kokius metodus naudoti jas vykdant.

           Visa Å¡i gauta patirtis bei žinios suteikia pasitikėjimo dirbant su jaunimu savo bendruomenėje.

Lolita Vaitkevičienė,
Plungės r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.