Baigtas projekto „Plungės specialiosios mokyklos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai“, projekto kodas Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-81-002, įgyvendinimas.

2012-08-29

PLUNGč–S SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ CENTRAS

 
PLUNGč–S RAJONO
SAVIVALDYBč–S
ADMINISTRACIJA

 

 
 
 
 
 
PROJEKTAS „PLUNGč–S SPECIALIOSIOS MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLč–TRAI“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-2.4-SADM-01-R-81-002

 

     Å ių metų birželio 30 d. baigtas projekto „Plungės specialiosios mokyklos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai“, projekto kodas Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-81-002, įgyvendinimas. Plungės socialinių paslaugų centras projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasiraÅ¡ė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei VÅ¡Į Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto partneris – Plungės rajono savivaldybės administracija. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2009 m. liepos 1 d.
     Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „VieÅ¡ųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, Å¡vietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
     Bendra projekto vertė – 1 767 677,72 Lt. Finansavimas iÅ¡ ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) sudaro 1 502 526,06 Lt., Savivaldybė prisidėjo 15 proc. bendros projekto vertės, t.y. 265 151,66 Lt.
     Naudojant projekto lėÅ¡as,  sutvarkytos, atnaujintos Specialiosios mokyklos pastato (Mendeno g. 4), 800 kv. m  patalpos, jos pritaikytos senyvo amžiaus bei asmenų su negalia poreikiams: įrengta įvaža bei keltuvas. Patalpų rekonstrukcijos darbus atliko vieÅ¡ųjų pirkimų būdu atrinkti tiekėjai:  UAB „Palska“, statinio techninės priežiūros paslaugas teikė UAB „Kelvista“.
     Projektas pagerino bei iÅ¡plėtė Plungės rajono nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą,  Plungės socialinių  paslaugų centre įsteigtas padalinys – Dienos socialinės globos centras, kuriame teikiamos kokybiÅ¡kos specialiosios socialinės paslaugos pagyvenusiems asmenims ir suaugusiems neįgaliesiems. Å io centro teikiamos paslaugos padės Å¡iems asmenims integruotis visuomenėje, o jų Å¡eimos nariams leis grįžti į darbo rinką.      
     Plungės socialinių paslaugų centras Å¡iose patalpose teiks dienos socialinės globos (nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki penkių kartų per savaitę) ir trumpalaikės globos (ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 1 mėn.) paslaugas 40-čiai klientų vienu metu. Kad būtų užtikrintas kokybiÅ¡kas paslaugų teikimas, rugsėjį pradės dirbti socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas, dietologas ir virėjas.
     Siekiant sukurti tinkamas darbo sąlygas, už projekto lėÅ¡as lankytojų užimtumui skatinti įsigyta baldų, kompiuterinės ir buities įrangos, darbinių įgūdžių ugdymui ir poilsiui reikalingų techninių priemonių.
     Tikimės, kad projekto įgyvendinimas prisidės kuriant ir teikiant nestacionarias socialines paslaugas Plungės rajono žmonėms bei suteiks erdvės Å¡ioje įstaigoje dirbančių socialinių darbuotojų tobulėjimui.

 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.