Baigtas įgyvendinti projektas „Universalaus daugiafunkcio centro Plateliuose steigimas“ (projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-001)

2015-04-01

        Projekto tikslas – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų į vairaus amžiaus gyventojams, infrastruktūrą Plungės rajone; uždavinys – Universalaus daugiafunkcio centro į kūrimas Plungės rajono Platelių miestelyje atitinka priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ tikslą „Spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų į vairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą“.

        Plungės rajono savivaldybės administracija ir viešoji į staiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2012 m. vasario 7 d. pasirašė Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ į gyvendinimo priemonės VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Plateliuose steigimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-001/BT6-01-56.

        Bendra projekto vertė – apie 1 998 tūkst. Lt.

        Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.T1 – 103 „Dėl Plungės rajono Platelių lopšelio – darželio pertvarkymo į Plungės r. Platelių universalų daugiafunkcį centrą ir jo nuostatų patvirtinimo“, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Platelių lopšelis – darželis, esantis Mokyklos g. 1, Plateliuose, buvo pertvarkomas į Plungės r. Platelių universalų daugiafunkcį centrą.

        Iki šiol Platelių miestelio švietimo paslaugos nebuvo prieinamos visoms vartotojų grupėms (kai kurių paslaugų buvo teikiama mažai,  ne visos jos buvo prieinamos  neį galiesiems, dalis jų buvo prastos kokybės). Platelių miestelyje nebuvo sudaryta sąlygų visų amžiaus grupių asmenims, turintiems skirtingų švietimo poreikių, dalyvauti švietimo sistemoje. Neformalus suaugusiųjų švietimas šioje teritorijoje buvo organizuojamos epizodiškai, kadangi nebuvo tą veiklą koordinuojančio centro / asmens, tam skirtų patalpų. Įvairaus amžiaus gyventojų grupių švietimo paslaugų poreikis nebuvo patenkinamas.

        Įgyvendinant šį projektą, Plungės rajono savivaldybės Platelių miestelyje Platelių lopšelio-darželio pastate  į kurtas Universalus daugiafunkcis centras (UDC): modernizuotas pastatas,  į sigyta visa jo veiklai reikalinga į ranga bei baldai.

        Visas pavadinimas – Plungės r. Platelių universalus daugiafunkcis centras; trumpasis pavadinimas – Platelių UDC, į staigos kodas  191129671.

        Platelių UDC paskirtis – tenkinti Platelių gyvenvietėje gyvenančių vaikų ir suaugusių asmenų švietimo, kultūros, savišvietos poreikius bei organizuoti socialinės rizikos šeimų vaikų ir paauglių užimtumą po pamokų. Platelių UDC veiklos sritys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistas
Martynas Latakas

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.