Baigiamas įgyvendinti bendras Telšių apskrities savivaldybių projektas ,,Tarybos posėdžių vaizdo įrašymas, transliavimas savivaldybių interneto svetainėse bei įrašų archyvavimas“

2011-12-21

         TelÅ¡ių apskrities savivaldybės baigia įgyvendinti bendrą projektą ,,Tarybos posėdžių vaizdo įraÅ¡ymas, transliavimas savivaldybių interneto svetainėse bei įraÅ¡ų archyvavimas“  pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto  „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“. Projekto pareiÅ¡kėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai – Plungės ir TelÅ¡ių rajonų bei Rietavo savivaldybių administracijos.

         Įgyvendinus Å¡į projektą,  sukurta vieÅ¡ai prieinama galimybė Å¡ių savivaldybių gyventojams  stebėti savivaldybių posėdžių videotransliacijas internetu ir  juose tiesiogiai dalyvauti: teikti klausimus bei pasiūlymus,  dalyvauti apklausose, gauti papildomą posėdžių medžiagą  (prezentacijų skaidres, dokumentus ir pan.). Tokių videotransliacijų pagalba pasiekiama didesnė vietos gyventojų auditorija, sukuriama galimybė gyventojams ne tik pasyviai stebėti posėdžius, bet ir tiesiogiai dalyvauti Mažeikių, TelÅ¡ių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybių tarybų posėdžiuose, o tai prisideda prie informacinės visuomenės procesų skatinimo,  didina vietos valdžios institucijų efektyvumą bei visuomenės įtaką politiniams sprendimams, skatina pilietiÅ¡kumą.   Visuomenės ir valdžios institucijų sąveika  didins savivaldybių veiklos skaidrumą bei turės teigiamos įtakos vadybinėms kompetencijoms.

         Projekto metu sukurta infrastruktūra naudoja plačiajuostį elektroninį ryÅ¡į; elektroninių ryÅ¡ių pagalba tiesiogiai internetu rodomi savivaldybių tarybų posėdžiai. Å iomis priemonėmis perduodamas garsas, vaizdas, tekstas. Elektroninėms paslaugoms įgyvendinti įsigyta kompiuterinė technika ir techninė įranga bei programinė įranga, kuri susieja atskirus komponentus į bendrą tinklą, leidžia valdyti vaizdo kameras, vaizdo transliavimo sistemą ir mikrofonus, registruoja balsuojančius ir dalyvaujančius posėdžiuose. Sukurtos paslaugos apima įvairialypės terpės komponentus: visa pagrindinė informacija pateikiama tekstu (teisės aktų projektai, naujienos, balsavimo rezultatai ir pan.), taip pat transliuojami tarybos posėdžiai bei pateikiami interneto svetainėje realiu laiku (tiek vaizdas, tiek garsas), sudaroma galimybė piliečiams komentuoti teisės aktus ir jų projektus, tarybos balsavimo rezultatus, darbotvarkės klausimus, sprendimus. Informacija ir paslaugos pasiekiamos internetu, kompiuteriu ir  mobiliuoju telefonu su HTML narÅ¡ykle ir  3 G ryÅ¡iu.

         Projektas finansuojamas iÅ¡ Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėÅ¡ų. Projekto įgyvendinimui skirta 1 006 665 Lt. Techninės ir programinės įrangos diegimo darbus atliko konkursą laimėjusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Audiotonas“. Projekto rezultatais be jokių apribojimų galės naudotis visi norintieji ir turintys prieigą prie interneto, taip pat  neįgalieji, kadangi interneto puslapiai sukurti vadovaujantis neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis.

Projekto tęstinumas

         Už visą sukurtą infrastruktūrą ir jos eksploataciją (interneto tinklalapį, kompiuterius, jų tinklus, juose skleidžiamą informaciją) yra atsakingos pareiÅ¡kėjo ir partnerių savivaldybių administracijos. PareiÅ¡kėjas ir partneriai įsipareigoja bent 5 metus po projekto įgyvendinimo užtikrinti elektroninių paslaugų teikimą (tinklalapio egzistavimą, jame esančių funkcijų gyvavimą, atnaujinimą, modernizavimą, informacijos saugojimą), taip pat 2 metus po projekto įgyvendinimo vertinti atsiliepimus apie įdiegtą sistemą ir 1 metus po projekto įgyvendinimo nuosavomis lėÅ¡omis vieÅ¡inti sukurtas elektronines paslaugas.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Jurga Zemblienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.