Atstovavimas vaikui, jo tėvams išvykus į užsienį

2011-09-22

                                     Vaiko teisių apsaugos skyrių dažnai pasiekia informacija dėl kylančių atstovavimo vaikui problemų, kai vaikai tarpusavio sutarimu palikti senelių ar kitų artimų giminaičių priežiūrai, o neretai vyresni vaikai – ir vieni, nes tėvai iÅ¡vykę į užsienį uždarbiauti.
       Prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata, moraliniu ir dvasiniu ugdymu, iÅ¡laikyti juos, sudaryti palankias visapusiÅ¡kos ir darnios raidos sąlygas, kad jie būtų parengti savarankiÅ¡kai gyventi visuomenėje, yra tėvų pareiga. Tėvai, atlikdami Å¡ias pareigas, turi pirmumo teisę prieÅ¡ kitus asmenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.165 str.).
       Jei vienas iÅ¡ tėvų (tėvas ar motina) dėl objektyvių priežasčių negali pasirūpinti savo vaiku, tai kito iÅ¡ tėvų pareiga yra pasirūpinti savo nepilnamečiu vaiku. Tėvų teisės ir pareigos vaikams yra lygios, nesvarbu, ar tėvai yra susituokę, ar nesusituokę, ar santuoka tarp jų yra nutraukta, teismo pripažinta negaliojančia, ar tėvai gyvena skyrium. Už vaiko priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai, tėvų valdžią jie privalo įgyvendinti vadovaudamiesi pirmiausia vaiko interesais.
       Atkreipiame savivaldybės gyventojų dėmesį, jog tėvai, iÅ¡vykdami į užsienį, privalo iÅ¡spręsti atstovavimo vaikui klausimą. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56, numatyta, jog vaiko tėvai ar vienintelis iÅ¡ turimų tėvų, iÅ¡vykdami ilgesniam laikui į užsienio valstybes ir palikdami savo vaikus prižiūrėti pasirinktam asmeniui, turi prieÅ¡ iÅ¡vykdami pasirūpinti tinkamu atstovavimu vaikams tėvų nebuvimo Lietuvoje laiku. Todėl vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų praÅ¡ymu yra būtina tam, kad vaiko interesams būtų tinkamai atstovaujama institucijose (ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose) tėvų iÅ¡vykimo iÅ¡ Lietuvos laikotarpiu. Atkreiptinas dėmesys, jog nustačius vaiko laikiną globą (rūpybą) tėvų praÅ¡ymu, vaiko globos (rūpybos) iÅ¡moka nemokama, nes vaikus privalo iÅ¡laikyti jų tėvai.
       Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų praÅ¡ymu pasibaigia, kai vaiko tėvai grįžta iÅ¡ užsienio ir tolesne vaiko priežiūra rūpinasi patys tėvai.
       Smulkesnė informacija Å¡iuo klausimu teikiama Vaiko teisių apsaugos skyriuje tel. (8 448) 73 162, el. p. valiuniene@plunge.lt .
      
      
       Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.
      

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.