Aš myliu Lietuvą ir Kulių gimnaziją

2015-03-02

Vasario 13 dieną kuliškiai šventė gražią šventę su šūkiu „Aš myliu Lietuvą ir Kulių gimnaziją“. Šventė buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei kuliškių širdis ypatingai džiuginančiam įvykiui – Kulių mokyklos tapimui gimnazija.

    Kulių vidurinė mokykla dar 2014 metų pabaigoje, įvykdžiusi vidurinio ugdymo programos akreditacijos reikalavimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu gavo teisę pakeisti mokyklos tipą, ir rajono tarybos sprendimu nuo 2015 m. sausio 1 d. tapo gimnazija.

    Šventė prasidėjo iškilminga ir kiekvieno kuliškio širdžiai džiugia ceremonija: lentos prie mokyklos atidengimu su nauju mokyklos pavadinimu – Plungės rajono Kulių gimnazija. Lentą atidengė Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis ir Kulių gimnazijos direktorius Leonas Pečkauskas. Parapijos klebonas Arvydas Mačiulis iškilmingai pašventino lentą su palaiminimu gimnazijoje besimokantiems mokiniams ir dirbantiems mokytojams.

    Po to visi šventės dalyviai su dūdų orkestru, nešini Lietuvos, Žemaitijos ir mokyklos vėliavomis, išsirikiavo iškilmingai eisenai per Kulių miestelį į Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčią.
Po šv. Mišių kuliškiai ir svečiai, prie Laisvės paminklo sugiedoję „Tautišką giesmę“, patraukė į Kulių kultūros namų salę, kur įvyko iškilmingas minėjimas „Aš myliu Lietuvą ir Kulių gimnaziją“.
Šventės metu mokyklą, tapusią gimnazija, sveikino Savivaldybės atstovai, Švietimo skyrius, kitų Plungės rajono gimnazijų vadovai, Kulių seniūnijos, bendruomenės nariai, buvę ir esami mokiniai, skambėjo gimnazistų priesaika. Buvusiai ilgametei Kulių vidurinės mokyklos direktorei Zuzanai Jankevičienei įteiktas švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio padėkos raštas. Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio padėkos raštais už ilgametį sąžiningą ir kruopštų darbą, naujų idėjų ir iniciatyvų skleidimą, puikius ugdymo rezultatus įgyvendinant vidurinio ugdymo programą apdovanota Kulių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyra Viršilienė, mokytojai Kazimieras Garasimavičius, Ramutė Damulienė, Irena Kniukštienė, Giedrutė Idzelienė, Daiva Pušinskienė, Ingrida Sungailienė, Andžela Gramauskaitė, Daiva Ščupokienė, Inga Simutienė; už sąžiningą, sumanų ir kruopštų darbą kuriant ugdymo aplinką – ūkio dalies vedėja Laima Galdikienė, už iniciatyvumą ir kūrybiškumą – bibliotekininkė, karjeros koordinatorė Laima Kniukštienė.

    Šventė baigėsi gražiu akcentu – gimnazistų suvaidintu spektakliu – Keturakio „Amerika pirtyje“ (vadovė – mokytoja Vida Simėnienė). Šis veikalas dar gūdžiais 1899 metais palangiškių aktorių trupės buvo parodytas ir Kuliuose. Tada, valdant carinei Rusijai, lietuviškas žodis nuskambėjo kaip tautos savimonės akcija, pareiškusi, jog mes esame, turime savo kalbą, savo žemę. Šiandien tai irgi ne mažiau svarbu ir aktualu.

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungės žinios“ medžiagą

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.