Artėja Visų Šventųjų iškilmė bei Vėlinės

2012-10-29

 
 
      Artėja Visų Å ventųjų iÅ¡kilmė bei Vėlinės. Dažniausia Å¡ios rudens Å¡ventės mums atrodo lyg vien mirusiųjų prisiminimo laikas. IÅ¡ dalies toks žvilgsnis teisingas, nes, tiek prisimindami visus Å¡ventuosius, tiek savo mirusius artimuosius, prisimename visus jau iÅ¡keliavusius amžinybėn. Bet Å¡itoks vertinimas neatskleidžia tikinčiajam Å¡ių Å¡venčių giluminės prasmės. Å iandien tenka pastebėti, kad minimos dienos prabėga, taip ir neprivertusios daugelio tikinčiųjų iÅ¡ esmės stabtelėti, susimąstyti, iÅ¡gyventi jų dvasią. Dažniausia iÅ¡skirtinai susirūpiname artimų mirusiųjų kapų tvarkymu, jų puoÅ¡imu, žvakių gausa ant jų… Toks rūpestis nėra blogai, tačiau ar tik tiek Å¡ios dienos reiÅ¡kia?
      Bažnyčia, minėdama Visų Å ventųjų iÅ¡kilmę, prisimena ne tik tuos Å¡ventuosius, kurie yra oficialiai jos pripažinti tokiais ir minimi liturginių metų dienose, bet ir tuos, kurie dėl savo Å¡vento gyvenimo žemėje taip pat Å¡iandien džiaugiasi Dievo artuma, nors ir nėra oficialiai Bažnyčios paskelbti. Å ventųjų pavyzdys drąsina mus sekti jų pėdomis ir patirti džiaugsmą, koks kyla tik tiems, kurie nuoÅ¡irdžiai seka Kristų ir pasitiki Juo, tik tiems, kurie su meile ir iÅ¡tikimai vykdo Dievo valią savo gyvenime. Būti Å¡ventu, vadinasi, tai visuomet iÅ¡tikimai gyventi Dievo artumoje. Pagerbdami visus tuos vyrus ir moteris, kuriuos pagrįstai Bažnyčia vadina Å¡ventaisiais, esame kviečiami ir mes sužadinti savyje tą troÅ¡kimą būti tokiais, kokius mus Dievas nori matyti, daiginti bei puoselėti mūsų Å¡irdyse glūdinčią paÅ¡aukimo Å¡ventuman sėklą. Ir apaÅ¡talas Paulius, ragindamas gyventi „kaip pridera Å¡ventiesiems“ (Ef 5,3), pabrėžia, kad „Tokia gi Dievo valia – jūsų Å¡ventėjimas“ (1 Tes 4,3). Nereikia manyti, kad tik vyskupai, kunigai, vienuoliai gali tapti Å¡ventaisiais. Dievas mus visus kviečia į Å¡ventumą būtent tokioje situacijoje, kokioje esame, tokiose aplinkybėse, kokiose gyvename,  ir mums visuomet padeda tame kelyje, jei mes tik esame pasirengę Jo pagalbą priimti. Å ventumą realizuojame, kai savo žodžiu ir gyvenimu visiems liudijame Kristų, mylime savo artimą.
      Vėlinių dieną esame kviečiami melstis už mirusiuosius. Melstis, bet ne visa Å¡irdimi atsidėti vien jų amžinojo poilsio vietų tvarkymui, žvakių liepsnų skaičiaus ant kapų gausinimui. Mirtis nutraukia žemiÅ¡kuosius ryÅ¡ius su iÅ¡keliavusiais žmonėmis, tačiau ji niekada nenutraukia to meilės ryÅ¡io, kurį iÅ¡gyvenome bei iÅ¡gyvename su savo mirusiais artimaisiais. Malda yra tas būdas, kuriuo Å¡iandien mes palaikome tą santykį gyvą. Taigi Vėlinių dienoje mums primenama tikėjimo tiesa, kurią iÅ¡pažįstame kalbėdami Credo, t. y. sakome, jog tikime „šventųjų bendravimąâ€œ. Taip iÅ¡pažįstame, kad dvasinis bendravimas nenutrūksta tarp tų, kurie jau iÅ¡keliavę, ir tų, kurie dar Å¡ios žemės kelionėje. Mes meldžiamės už mirusius artimuosius, praÅ¡ome Å¡ventųjų užtarimo pas Dievą ir jų globos. Bažnyčia moko, kad ne visi mirusieji iÅ¡kart patenka į amžinąjį džiaugsmą, yra tokių, kurie, dar nepilnai atsiteisę gyvenime,  amžinybėn iÅ¡keliavo su klaidų ir kalčių naÅ¡ta, todėl turi nuskaistinti savo sielas skaistykloje. Å tai čia ir pasireiÅ¡kia gyvųjų maldų už mirusiuosius svarba. Sutrumpinti tą atsiteisimo laiką mūsų artimiesiems padeda tik maldos, ir vien tik jos. Å iandien tai, kas svarbiausia, deja, dažniausia ir užmirÅ¡tama. PamirÅ¡tame Å¡v. MiÅ¡ių aukos už mirusiuosius, atlaidų jiems pelnymo prasmę bei svarbą.
      Tad kviečiu Å¡ias artėjančias prasmingas rudens Å¡venčių dienas pasitikti su rimtimi, nuoÅ¡irdžiu susimąstymu apie savo asmeninio Å¡ventėjimo kelią, apie tai, kiek Dievas yra tapęs, o tiksliau, kiek Jam leidžiame veikti savo gyvenime ir kiek leidžiamės Jo vedami tuo Å¡ventėjimo keliu. Melskite ir nepaliaukite už savo mirusius artimuosius, nes tik tai yra vienintelė meilės dovana, kurios iÅ¡ mūsų jie laukia. Ne gėlių ir žvakių gausa padeda jiems greičiau pasiekti amžiną laimę, bet vien nuoÅ¡irdžios maldos už juos.
     
     
Dekanas klebonas Julius Meškauskas
     

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.