Artėja tinkamas laikas medžiams genėti

2017-03-20

Pavasaris – tinkamas metas medžiams genėti. Tačiau, prieš pradedant šį darbą, būtina žinoti keletą svarbių dalykų.

 

Kaip sužinoti, ar medžiai yra saugotini?

Dažnai į sivaizduojame, jog esame savo sklypų šeimininkai, tačiau, net pjaunant medį privačioje žemėje, reikia žinoti, ar medis nėra saugotinas.   

Atkreipti dėmesį reikia, jei žemės sklypo nuosavybės dokumentuose į rašyta specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga – saugotini želdiniai; taip pat, jei medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskirti saugotiniems vadovaujantis kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

Kirsti negalima ir dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus medžius ir krūmus, augančius privačioje žemėje, jei juos saugotinais paskelbė Savivaldybė.

 

Leidimus išduoda seniūnijos

Jei medžiai yra saugotini. Norint medį genėti ar nukirsti, reikia kreiptis į atitinkamą seniūniją su prašymu.

Medžių būklę vietoje vertina Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išduoda seniūnijos. 

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose; ant į rašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą slenksčių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų; ant pastatų stogų, pamatų ar kitų pastato dalių; taip pat –  kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas.

Be gailesčio galima kirsti invazines medžių rūšis, į rašytas į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą. Leidimo nereikia formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.

 

Genėkime medžius teisingai

Medžių ir krūmų genėjimo reikalavimai, nustatyti Aplinkos ministro, yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.  Medžiai genimi retinant lają, kai išpjaunama ne daugiau kaip 20 proc. nepagrindinių šakų iki 5 cm skersmens, išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę. Taip pat galima pakelti lają, kai palaipsniui (per kelis metus) nuo stiebo apačios išpjaunamos žemutinės šakos, išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę.

Pažeminti medžio viršūnę galima, tik kai ji trukdo elektros energijos perdavimo ir ryšių oro linijoms arba viršūnė jau nudžiūvusi. Griežtai draudžiama genėti medžius nupjaustant storąsias šakas, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius-stagarus. Tai yra tikrų tikriausias medžių žalojimas. Genint medžius reikia stengtis nepalikti didelių žaizdų, nes jos lėtai gyja. Dažniausiai per šakų nupjovimo vietas, kurios nespėja užaugti, patenka ligų sukėlėjai, kenkėjai. Mediena pradeda pūti, medis suserga.

 

Kur dėti medžių šakas?

Medžių šakos ir kitos sodų tvarkymo atliekos iš namų ūkių priimamos nemokamai atliekų priėmimo aikštelėje, Jėrubaičių kaime. Daugiau informacijos galima gauti www.tratc.lt arba tel. 8 630 01 276. Draudžiama žaliąsias atliekas šalinti į antrinių žaliavų bei mišrių komunalinių atliekų konteinerius arba palikti prie konteinerių.  

Asmenys, pažeidę Plungės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nuostatas, atsako į statymų nustatyta tvarka.

 

Plungės rajono savivaldybės informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.