Aptartas Plungės rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2016-2017 metų programos priemonių plano vykdymas

2017-10-05

  Rugsėjo mėnesį vyko Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos posėdis, kuriame buvo aptartas Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2016 – 2017 metų programos priemonių plano vykdymas. Posėdžio metu aptarti jau nuveikti ir planuojami darbai.

  Kalbėta apie jaunimo savanorystės skatinimą. Policijos atstovė L. Jocienė informavo, kad šiuo metu Policijos komisariatui padeda 13 jaunųjų policijos rėmėjų. Šiais metais tikraisiais policijos rėmėjais panoro tapti trys 18-29 metų jaunuoliai, padedantys vykdyti prevencinę veiklą. Savivaldybės vyr. specialistė J. Venckuvienė papasakojo apie projektą „Atrask save“, kuriame per pastaruosius 2 metus dalyvavo 94 niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni asmenys. Dalis projekto dalyvių pasirinko vykdyti savanorišką veiklą 9-iose organizacijose ar į monėse, priimančiose savanorius.

  Kalbant apie prevencinius renginius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas G. Rimeikis pasidžiaugė jaunimo organizuotu renginiu „Emocija+“. Žinoma, kad šiais metais šis renginys bus taip pat organizuojamas. Dar paminėjo, kad praėjusių metų pabaigoje Savivaldybės administracija organizavo mokinių piešinių konkursą kovos su korupcija tema. Taip pat G. Rimeikis pabrėžė, kad visos mokyklos į gyvendina prevencines programas, rengia į vairius renginius. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė D. Zablockienė pristatė biuro į gyvendintus prevencinius projektus ir renginius. L. Jocienė informavo, kad praėjusiais metais Plungės policijos komisariatas suorganizavo 51 renginį , skirtą nepilnamečiams. Šiais metais suorganizuota 19 renginių, orientuotų į vaikus, jų santykių su policija gerinimą.

  Pateikta informacija apie patyčių prevencijos vykdymą ugdymo į staigose. J. Venckuvienė paminėjo, kad visose mokyklose vykdomas projektas „Savaitė be patyčių“. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė A. Vyšniauskienė informavo, kad šiais metais atlikta mokinių apklausa anketavimo būdu patyčių tema. G. Rimeikio nuomone, Plungės rajono mokyklose patyčių problema yra gaji, apie ją reikia kalbėti ir bandyti spręsti. Kaip vieną iš problemos sprendinių jis nurodė tinkamo pavyzdžio vaikams rodymą. L. Jocienė teigė, kad vaikai patiria patyčias ir elektroninėje erdvėje. Dėl šios priežasties 200 vaikų buvo surengti užsiėmimai, kurių metu buvo mokoma, kaip vaikai turėtų elgtis patyrę tokio tipo patyčias.

  Kalbėta, kad vis daugiau vaikų į sitraukia į popamokinius užsiėmimus. G. Rimeikis pasidžiaugė, kad nuo 2015 metų iš valstybės biudžeto yra skiriamos lėšos neformaliajam vaikų švietimui organizuoti. Informuota, kad šiuo metu veikia 38 būreliai, kurių užsiėmimai vyksta ne mokyklose. Praėjusiais mokslo metais šiuos užsiėmimus lankė virš 1000 vaikų. Tikimasi, kad šiemet į neformalųjį švietimą bus į traukta dar daugiau vaikų. Akcentuota, kad šią vasarą buvo suorganizuota nedaug stovyklų, tačiau vaikams buvo atviros dviejų Plungės miesto pagrindinių mokyklų sporto salės. Paminėta vaikų dienos centrų, Atviro jaunimo centro vykdoma veikla.

  Kalbėdama apie smurtinių nusikaltimų kontrolę, L. Jocienė paminėjo, kad kiekvienų metų pirmą ketvirtį Plungės policijos komisariato darbuotojai kartu su seniūnijų atstovais organizuoja nusikaltimų prevencijos dienų renginius. Susitikimų su seniūnijų gyventojais metu visuomenė išsamiau informuojama apie nusikaltimų prevenciją. Šių susitikimų metu skatinama steigti saugios kaimynystės grupes. Rajone iš viso yra į steigtos 35 saugios kaimynystės grupės, šiais metais į sisteigė – 7. Procedūros yra paprastos, tačiau reikia gyventojų aktyvumo ir noro gyventi saugiau, pasikliaunant kaimynų pagalba.

 

Plungės rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.