Aptarta vaikų globos situacija ir deinstitucionalizacijos galimybės Plungės rajono savivaldybėje

2014-04-28

         Balandžio 23 d. Plungės vaikų globos namuose Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) iniciatyva, dalyvaujant VTAS vedėjai Aldonai Striaukienei ir vyriausiajai specialistei Birutei Valiūnienei, GIMK (globėjų ir į tėvių mokymas ir konsultavimas) programos atestuotoms socialinėms darbuotojoms Kristinai Navickaitei ir Jolantai Zaburienei, Vaikų globos namų direktorei Genovaitei Ūsienei ir darbuotojams, buvo aptarta vaikų globos (rūpybos) padėtis, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų galimybės savivaldybėje. Taip pat Vaikų globos namų darbuotojai paraginti, vertinant vaikų poreikius, šeimos, bendruomenės ir darbuotojų galimybes, tenkinti geriausią vaiko interesą – augti šeimos aplinkoje, mažinti vaikų globą institucijoje.

         Šiuo metu globojama (rūpinama) 120 vaikų, iš jų 60 šeimose ir 60 socialinės globos į staigose, tai sudaro 1,6 proc. nuo bendro vaikų iki 18 metų skaičiaus savivaldybėje. Įdomu tai, kad tėvų globos netenka daugiau berniukų (54,9 %), negu mergaičių (45,1 %) ir daugiau vaikų globos (rūpybos) atvejų mieste (63,7%), negu kaime (36,3 %). Pagal amžių daugiausia globos atvejų nustatoma 10-14 metų amžiaus vaikams (37,2 %), tačiau pastaruoju metu daugėja vaikų iki 3 m. globos atvejų institucijoje.

         Atkreiptinas dėmesys, kad tikrų našlaičių, kurių mirę abu tėvai ar turimas vienintelis iš jų, nėra daug, – šiuo metu tokių yra tik 10 vaikų. Didžioji dalis vaikų yra globojami ar rūpinami dėl tėvų pareigų nevykdymo savo vaikams, dėl ko kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui ir kuris į statymų nustatyta tvarka paimtas iš šeimos ir po to teismo tvarka vaikas atskirtas nuo tėvų. Dėl šių priežasčių globa (rūpyba) nustatyta 75,2 proc. visų  šiuo metu globojamų (rūpinamų) vaikų.

         Plungės vaikų globos namuose yra į kurdinti 55 vaikai, tačiau šioje į staigoje vyksta nuolatinis vaikų judėjimas: vieni vaikai apgyvendinami, kiti išleidžiami, sulaukę pilnametystės, sugrąžinami tėvams, pakeitus globos (rūpybos) formą į šeimą ir pan. 2013 m. buvo 10 atvejų, kai vaikams buvo baigta globa (rūpyba), iš jų 4 vaikai grąžinti tėvams, 6 vaikai sulaukė pilnametystės.

         Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai yra į tvirtinę brolių ir seserų neišskyrimo principą, nustatant vaiko globą (rūpybą). Todėl šioje į staigoje auga 2 šeimų po 4 vaikus, 3 šeimų po 3 vaikus, 8 šeimų po 2 vaikus, – tai sudaro 68,75 proc. visų šiuose namuose gyvenančių vaikų. Parengti globėjai nesiryžta savo šeimoje priglausti po keletą vaikų, baimindamiesi didelės atsakomybės.

         Pasitarimo metu buvo akcentuojama, kad būtinas nuolatinis darbas su vaiku ir jo šeima, parengiant vaiką grąžinimui į biologinę šeimą, parengiant į vaikinimui ir globai (rūpybai) šeimoje, būtinybė bendradarbiauti su GIMK atestuotais socialiniais darbuotojais ir Plungės socialinių paslaugų centro bei seniūnijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis. 

 

 

      Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.