Apie vietos plėtros strategijos rengimą – iš pirmų lūpų

2016-01-26

 

Sausio 15, 18 ir 21 dienomis Plungės miesto vietos veiklos grupės (VVG) pirmininkas Gintaras Domarkas Plungės miesto seniūnijos salėje vykusių susitikimų metu miesto bendruomenę, verslininkus, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus  supažindino su rengiama vietos plėtros strategija – papasakojo apie  jos rengimo galimybes ir sąlygas, tikslus, kvietė paskubėti teikti projektines idėjas, kurias galimai patys ir įgyvendins.

Susitikime dalyvavę Plungės krizių centro vadovas Gintaras Armalis, Socialinių paslaugų centro direktorė Odeta Misiūnienė, I. Gaudutienės individualiosios įmonės direktorė I. Gaudutienė, VšĮ „Versli Lietuva“, plungiškių nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Krantas“, mažosios bendrijos „Lidijos virtuvė“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės rajono filialo, Cerebrinio paralyžiaus asociacijos Plungės skyriaus, Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo, Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Mūsų atžala“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Plungės viltis“ atstovai  bei gyventojai, dirbantys pagal individualios veiklos vykdymo pažymas, ir kiti suinteresuoti asmenys išgirdo Plungės miesto VVG įsteigimo istoriją, jiems papasakota ir apie šios asociacijos valdymo organus, tikslus, pakviesta tapti asociacijos nariais bei aktyviai prisidėti prie vietos plėtros strategijos rengimo.

Kaip susirinkusiesiems sakė G. Domarkas, nuo to laiko, kai buvo įsteigta Plungės miesto VVG (2015-08-18), nuveikta daug: Europos socialinio fondo agentūrai pateikus visus reikalavimus atitikusią paraišką ir pasirašius sutartį, gautas 4 320 eurų finansavimas projektui „Plungės miesto plėtros strategijos parengimas“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Strategija turi būti parengta iki šių metų vasario 15 dienos. Parengti ir patvirtinti šią strategiją, kuria siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius Plungės miesto integruotų tikslinių investicijų teritorijoje,  – vienas svarbiausių Plungės miesto VVG uždavinių. Todėl asociacijos valdyba jau dalyvavo dvi dienas vykusiuose mokymuose apie strategijos rengimą, kurie buvo ypač naudingi, leido gerokai pagilinti turimas žinias.

Kreipdamasis į atėjusiuosius, asociacijos pirmininkas pabrėžė, kad, rengiant minėtą strategiją, svarbus kiekvieno jų vaidmuo, o šiuo metu pagalbos labiausiai reikia siekiant išsiaiškinti gyventojų, kuriems taikoma strategija, apibrėžtį. Reikalinga informacija apie marginalias bendruomenes, neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius, neaktyvius asmenis, nedirbantį ir nesimokantį jaunimą bei kita.

G. Domarkas supažindino su Vidaus reikalų ministerijos reikalavimais, kuriais būtina vadovautis rengiant strategiją, išvardijo, kokioms veikloms galima tikėtis finansavimo: tai veiklos, kurios padėtų mažinti Plungės gyventojų  socialinę atskirtį, pagerintų jų padėtį darbo rinkoje, skatintų gyventojų savanorišką veiklą, didintų verslumą bei kitos. Šiuo finansavimo laikotarpiu infsrastruktūros gerinimas lieka paskutiniame plane, susitelkiama į žmogų, jo lavinimą, reikalingų įgūdžių suteikimą.

Išvardyti ir galimi projektų pareiškėjai, partneriai, įvardytos numatytų finansuoti veiklų tikslinės grupės bei tinkamos finansuoti projektų išlaidos. Pasak G. Domarko, projektui galima gauti iki 92,5 proc. finansavimą, kitas išlaidas reikės padengti patiems. Tačiau prisidėjimu gali būti laikomas ir savanoriškas darbas, tai nebūtinai turi būti piniginės lėšos.

Susirinkusieji sakė turį įvairių minčių, kurios padėtų pagerinti plungiškių gyvenimo kokybę, pagilinti žinias. Kad jiems būtų dar aiškiau, Plungės miesto VVG administratorė G. Gricienė išdalijo projektų idėjų aprašus, LR vidaus reikalų ministerijos patvirtintą atmintinę  bei supažindino su  jau pateiktomis paraiškomis.

Po informacinio renginio asociacijos pirmininkas elektroniniu paštu ir telefonu gavo keletą verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų projektinių pasiūlymų, kurie įtraukti į Plungės miesto plėtros strategiją. Dar laukiama ir kitų pasiūlymų, nes vietos plėtros strategija turi būti parengta iki 2016 m. vasario 15 dienos.

 

Plungės miesto VVG inf.

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.