Alsėdžių vidurinė sulaukė ypatingo svečio

2012-12-12

 

      Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla – vienintelė Lietuvoje, vykdanti gynybinį – pilietinį ugdymą  pagal jaunųjų Å¡aulių rengimo programą. Å iuo metu gynybinį – pilietinį ugdymą yra pasirinkę 18 devintokų ir 14 deÅ¡imtokų. Todėl neatsitiktinai  mūsų mokykla sulaukė   ypatingo svečio – generolo leitenanto Lietuvos kariuomenės vado Arvydo Pociaus vieÅ¡nagės. Susitikimo pradžioje mokyklos jaunuolių ansamblis atliko keletą patriotinių dainų, po kurių garbingas svečias  skaitė paskaitą „Nepriklausomybę reikia ginti“ – apie Lietuvos kariuomenės istoriją, Å¡alies gynimą, ginkluotąsias pajėgas,  partizanus.
      Kariuomenės vadas pasidžiaugė mokyklos pastangomis ugdyti mokinių meilę Tėvynei, pilietiÅ¡kumą, žmogiÅ¡kąsias  vertybes. Gen. ltn. A. Pociaus teigimu, valstybė yra saugi tol, kol joje yra pakankamai piliečių, prisiimančių atsakomybę už jos iÅ¡saugojimą, vertinančių nepriklausomybę.
       Vėliau mokyklos Å¡auliai – žygiavimo čempionai – parodė tai, ką moka geriausiai – rikiuotės meną. 
      Mums buvo  didelė garbė priimti Å¡į svečią, kuris, nežiūrint užimtumo,  stengiasi susitikti su moksleiviais, džiaugiasi, galėdamas apsilankyti mokyklose, kurios augina tokį jaunimą, kokio Å¡iuo metu reikia Lietuvai – mylintį Tėvynę ir pasiruoÅ¡usį ją ginti.  Po praneÅ¡imo generolas leitenantas  Arvydas Pocius sutiko pabendrauti su mokyklos Karjeros klubo narėmis  ir atsakyti į keletą klausimų.
      Paklaustas apie karo  studijas, generolas iÅ¡dėstė ilgą savo mokslo kelią. IÅ¡ pradžių jis baigė studijas Kūno kultūros institute, kurio Karinėje katedroje pagal tuo metu galiojusią prievolę įgijo  mechanizuotų Å¡aulių būrio vado kvalifikaciją ir sovietų kariuomenės atsargos leitenanto laipsnį. Dar prieÅ¡ atkuriant Nepriklausomybę, mitingo prie AukÅ¡čiausiosios Tarybos metu, vieÅ¡ai atsisakė Å¡io laipsnio ir sovietų kariuomenės karininko priesaikos. 1991 m. sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai ir tapo eiliniu savanoriu. Vėliau dvejus metus mokėsi Generalinio Å¡tabo akademijoje Hamburge, po to vyko į įvairius kursus. Dar vėliau  JAV Sausumos karo pajėgų koledže pabaigė strateginių studijų mokslus, grįžęs – Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir diplomatijos mokslų kursą ir tapo politikos mokslų magistru.  Nuo 2009 metų jis paskirtas Lietuvos Respublikos   kariuomenės vadu.
      Kariuomenės vadas pasakojo, kad kariuomenėje nėra įprastos  darbo dienos. Tarnaujama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Bet kuriuo paros metu karys turi būti pasiruoÅ¡ęs veikti. Svarbiausia karių savybė – meilė savo Tėvynei, o kiti dalykai yra iÅ¡ugdomi. Patys geriausi  kariai, atitinkantys visus nustatytus reikalavimus, vyksta į tarptautines operacijas. Kovinis parengimas, fizinis pajėgumas ir sveikata Å¡iame darbe yra labai svarbu.  „Kariuomenė – tai visuma, todėl darbas čia komandinis“, – kalbėjo generolas leitenantas.
      Svečias mokyklos direktoriui Leonui Mockūnui įteikė mokyklos bibliotekai skirtą  knygą apie iki Å¡iol buvusius visus kraÅ¡to apsaugos ministrus bei kariuomenės vadus. Turėsime galimybę, sekdami jų pavyzdžiais, dar labiau puoselėti patriotiÅ¡kumo jausmus.

     
Alsėdžių vidurinės mokyklos Karjeros klubo narės
Dovilė Varanavičiūtė ir Deimantė Tumkutė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.