Alsėdžiai – regiono jaunųjų šaulių lopšys

2019-11-04
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija, minėdama Lietuvos šaulių sąjungos 100-metį, surengė teorinį – praktinį seminarą, į kurį sukvietė regiono jaunuosius šaulius, jų vadovus, kitus pilietiškumo tema besidominčius pedagogus. Seminare dalyvavo jaunieji šauliai iš Plungės, Telšių, Kulių, Varnių, Tverų – iš viso sulaukta net 7 jaunųjų šaulių kuopų, priklausančių LŠS Žemaitijos šaulių 8-ajai rinktinei.

Svečius pasitiko Alsėdžių šaulių kuopos nariai, kurie sporto salėje pristatė labiausiai jiems patikusias veiklas, su kuriomis susipažino dalyvaudami tarptautinėje „Karinių klasių“ stovykloje Lenkijoje, Žagan Sausumos pajėgų batalione. Komandoms teko įveikti keletą įdomių ir gana sudėtingų rungčių – susirinkusieji turėjo ekstremaliomis sąlygomis pasigaminti neštuvus ir išnešti sužeistą draugą, suteikti pirmą pagalbą, dalyvauti granatų metimo bei karinių dėžių nešimo rungtyse ir t. t. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad visas užduotis geriausiai atliko komanda „Tveraa“, vadovaujama Tverų gimnazijos jaunųjų šaulių vado Ričardo Ruškio.

Kol mokiniai išbandė naujus potyrius sporto salėje, pedagogai diskutavo apie pilietiškumo ugdymą ir integravimą į kitus ugdymo dalykus. Apie pilietiškumo ugdymą su pedagogais diskutavo Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna, LŠS Žemaitijos 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis, žurnalo „Trimitas“ korespondentas Valdas Kilpys.

Šaulių vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna išsamiai pristatė organizacijos veiklą, aptardamas daugelį jos aspektų. Drauge su pedagogais buvo išsamiai aptarta jaunųjų šaulių būrelių formavimo ir užsiėmimų vykdymo tvarka, susipažinta su nūdienos aktualijomis. Å½emaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis detalizavo rinktinės veiklos problematiką, „Trimito“ korespondentas Valdas Kilpys pristatė šaulių žurnalą, akcentuodamas jo svarbą visai organizacijai. Kiekvienam seminaro dalyviui buvo įteikti keli paskutiniai žurnalo numeriai.

Mokiniams atskiras pamokas ir interaktyvius užsiėmimus vedė Lietuvos šaulių sąjungos nariai – Gabrielius Liaudanskas – Svaras ir „Išgyvenimo mokyklos“ organizatorius Augustas Žukauskas.

Antroje renginio dalyje sulaukta dar daugiau garbingų svečių – į gimnaziją atvyko Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys. Svečius Alsėdžiuose pasitiko Plungės rajono savivaldybės vicemerė Asta Beierle Eigirdienė, mero patarėjas Å½ydrūnas Purauskis, Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas,  Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Vida Bondauskienė, Alsėdžių seniūnė Danutė Repšienė,   LR Seimo narys Jurgis Razma bei laikinai einantis gimnazijos direktoriaus pareigas Regimantas Kavaliauskas.

Susirinkus į aktų salę, jaunimas ir renginio svečiai apžiūrėjo alsėdiškių iš tarptautinės „Karinių klasių“ stovyklos Lenkijoje parsivežtą 2-osios vietos taurę, stovyklos ir jos dalyvių atributiką. Stovykloje buvę gimnazistai visiems susirinkusiesiems pristatė stovyklą ir jos veiklas bei dėkojo visiems, padėjusiems išvykti į šią stovyklą ir atstovauti Lietuvai. Laikinai einantis gimnazijos direktoriaus pareigas Regimantas Kavaliauskas pristatė gimnaziją, jos pasiekimus ir vykdomą veiklą.

Tylos minute, minint Lietuvos šaulių sąjungos 100-metį, pagerbtos dviejų merginų, jaunųjų šaulių Viktorijos Adačkutės ir Vilmos Budreckytės atminimas. Merginos, iškilus grėsmei, nesuabejojo ir nesudvejojo, kad išgelbėtų kitų gyvybes. Abi merginos po mirties už drąsą, sumanumą, ryžtą, gelbstint žūvančius žmones, nepaisant pavojaus savo gyvybei, Lietuvos Respublikos Prezidentės apdovanotos Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Paprašytas pasidalyti įžvalgomis apie šių dienų pilietiškumo ugdymą, Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys linkėjo mokytojams ugdyti įvairiapusišką asmenybę.

„Lietuvai reikia ir išsilavinusių, atsidavusių savo profesijai medikų, ir pedagogų, ir kitų sričių specialistų“ – kalbėjo garbus svečias, trumpai pristatydamas ir savo paskutinio vizito į Ukrainą tikslą ir pasiektus rezultatus.

Kariuomenės vadas ne tik pagerbė gimnazijos bendruomenę savo apsilankymu, bet ir įteikė išskirtinę dovaną – Lietuvos kariuomenės vado ženklą ir padėkos raštą gimnazijai „Už patriotinės minties puoselėjimą, jaunimo tautinį ugdymą ir pagarbą Lietuvos kariuomenei“. Savo ruožtu atminimo dovanas svečiams įtiekė ir Plungės rajono savivaldybės vadovai.

Renginyje netrūko gražių žodžių, sveikinimų, padėkų: linkėta gimnazijai ir toliau tęsti pradėtus darbus. LR Seimo narys Jurgis Razma juokavo, kad politikams kalbėti apie pilietiškumą labai sudėtinga, bet, pasak svečio, dėl biudžeto dalies skyrimo krašto apsaugai sutaria visi politikai.

Plungės rajono savivaldybės vicemerė Asta Beierlė  Eigirdienė Savivaldybės padėkos raštus įteikė gimnazijos kolektyvui bei daliai orkestro muzikantų. Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas pažymėjo, kad kiekviename darbe svarbiausia – geras komandinis darbas, tik tada, anot jo, galima pasiekti puikių rezultatų. Apie pritarimą gimnazijos iniciatyvoms kalbėjo ir Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Vida Bondauskienė bei Alsėdžių seniūnė Danutė Repšienė. Beje, būtent Alsėdžiuose V. Bondauskienė susitiko garbingas pareigas – Lietuvos Kariuomenės vado adjutanto – einantį, buvusį mokinį, majorą Rimvydą Senkevičių.

Daug įvairių ir prasmingų minčių tą dieną išgirdo seminaro dalyviai.

Kalbėtojus menine programa papildydavo gimnazijos vokaliniai merginų ir vaikinų ansambliai, kuriems vadovauja Martynas Miliauskas, bei LŠS Žemaitijos 8-osios rinktinės orkestras, vadovaujamas būrio vado Lino Senkaus.


Informaciją parengė Daiva Gramalienė

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.