4D CITIES projekto tikslas – sveikatos, inovacijų, viešosios – privačiosios partnerystės ir bendradarbiavimo plėtotė

2012-10-30

 
 
      Plungė kartu su kitais 4 Europos miestais – Igualada iÅ¡ Ispanijos, Tartu iÅ¡ Estijos, Novara iÅ¡ Italijos ir Leeds iÅ¡ Jungtinės Karalystės – įgyvendina URBACT II programos lėÅ¡omis finansuojamą projektą 4D CITIES („Keturi miestų vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, vieÅ¡oji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“).
      Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko birželio 11-12 dienomis Igualada mieste, kuriame taip pat dalyvavo URBACT programos vadovai iÅ¡ Prancūzijos. Susitikime aptarti programos tikslai, keliami reikalavimai projektams, projektų valdymo praktiniai aspektai.
      Projekto vadovė Angels Chacon ir projekto ekspertė Laura Baguna rugpjūčio 20-21 dienomis buvo atvykusios į Plungę susipažinti su esama situacija sveikatos, ekonomikos ir inovacijų srityse, perspektyviniais planais bei susitikti su Savivaldybės vadovais, sveikatos apsaugos specialistais.
      Antrąkart – spalio 22-23 dienomis – projekto partneriai iÅ¡ Igualados, Tartu, Leeds ir Plungės vyko į susitikimą, kuris vyko Novaroje. Plungės rajono savivaldybei atstovavo savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa JonuÅ¡ienė. Susitikimą praneÅ¡imu apie Novaros miesto pasiekimus inovacijų srityje bei planuojamus vykdyti didelės apimties projektus pradėjo Novaros miesto savivaldybės atstovas Paolo Sironi. Vienu tokių projektų – „SpeDD“ („Open Government“) – siekiama sukurti demokratinius ryÅ¡ius tarp piliečių ir institucijų, sudaryti prielaidas kontaktinės duomenų bazės sukūrimui ir informacijos mainams. Antrasis  – infrastruktūros plėtros pramoninėje miesto dalyje projektas. Čia bus statomas aukÅ¡tųjų technologijų tyrimo centras. Susitikimo dalyviai aplankė Å¡alia planuojamos statybos vietos įsikūrusį aukÅ¡tųjų technologijų inkubatorių, kuriame sėkmingiausiai inkubuojamos farmacijos ir sveikatos technologijų įmonės, kurioms įgyjama įranga reikalingiems tyrimams atlikti.
      Toliau susitikimą vedė projekto vadovė Angels Chacon, kuri siūlė savo miestuose iÅ¡analizuoti pasiekimus sveikatos, inovacijų, vieÅ¡osios – privačiosios partnerystės ir bendradarbiavimo srityse, iÅ¡sirinkti stipriausią sritį ir gilintis į ją. Pasiekimams ir iÅ¡Å¡ūkiams aptarti projekto vadovė patarė kviesti aktyvius bendruomenės narius burtis į vietos veiklos grupes, rinktis į susitikimus, kuriuose būtų gvildenami vietos bendruomenei aktualūs klausimai, keliamos problemos, siūlomi jų sprendimo būdai. Tokiu būdu bus sukurtas vietos veiksmų planas, kuriame bus numatytos konkrečios užduotys situacijai pasirinktoje srityje gerinti. Pavyzdžiui, jei vietos bendruomenė nusprendžia sukurti planą inovacijoms sveikatos srityje, vietos veiksmų plane turi būti numatytos konkrečios priemonės – sveikatinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo projektai, planuojamos įsigyti priemonės, sveikatingumo ugdymo stovyklos, žygiai ir pan. Svarbiausia – plane numatytos priemonės turi būti pasiekiamos ir įgyvendinamos.
      Visuose projekto partnerių miestuose bus sukurti vietos veiksmų planai ir kontaktinė duomenų bazė, todėl atsiras komunikacijos koridoriai, kurių dėka drieksis ryÅ¡iai tarp skirtingų vietos veiklos grupių, institucijų, universitetų, tyrimų ir inovacijų centrų. Pasak projekto vadovės Angels Chacon: „Inovacija gali būti ir naujoviÅ¡kas bendravimo būdas!“.
      Projekto partneriams taip pat siūloma identifikuoti problemą, kurią būtų galima iÅ¡spręsti projekto metu, pasinaudojant projekto partnerių patirtimi. Tai sudarytų sąlygas projekto partnerių vietos veiklos grupėms įsigilinti į partneriui svarbią problemą ir generuoti konkrečias jos sprendimo idėjas.
      Visos Å¡ios užduotys bus gvildenamos II projekto 4D CITIES etape, kurio paraiÅ¡ka bus pateikta spalio 31 d. Projekto trukmė – 2013 m. – 2015 m.
      Po to, kai susitikimo dalyviai aptarė projekto antrojo etapo tikslus, iÅ¡analizavo biudžetą, susitarė dėl reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo, susitikimo Novaroje Å¡eimininkai pakvietė susipažinti su jų miesto įžymybėmis: Novaros bazilika ir katedra, senamiesčiu. Projekto dalyviams buvo suorganizuota ekskursija į netrukus duris atversiantį bazilikos bokÅ¡to (daugiau nei 100 metrų aukÅ¡čio) muziejų.
      Apibendrinant reikia pabrėžti, kad susitikimo Novaroje metu projekto partneriai užsibrėžė tikslą siekti 4 veiksnių – sveikatos, inovacijų, vieÅ¡osios – privačiosios partnerystės ir bendradarbiavimo – plėtotės savo miestuose II projekto 4D CITIES etape iki 2015 metų.
     
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Rasa JonuÅ¡ienė

Nuotraukoje – projekto 4D CITIES  partnerių susitikimas Novaroje spalio 22-23 dienomis

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.