2023 m. Užimtumo didinimo programos Plungės rajono savivaldybėje įgyvendinimo analizė

2024-03-08

Plungės rajono savivaldybė įgyvendina užimtumo didinimo programą (toliau – Programa), kurios tikslas padėti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ir ilgą laiką nedirbantiems bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento (toliau – Užimtumo tarnyba) duomenimis, 2023 m. sausio 1 d. Plungės rajono savivaldybėje buvo registruoti 2 214 darbo ieškančių asmenų, iš jų 1 689 – bedarbiai (kaimo vietovėse gyvenančių bedarbių skaičius sudarė 753 arba 44,6 proc.).

2024 m. sausio 1 d. registruoti 2 450 darbo ieškančių asmenų, iš jų 1 966 – bedarbiai (kaimo vietovėse gyvenančių bedarbių skaičius sudaro 860 arba 43,7 proc.). Lyginant su praėjusių metų duomenimis, per metus registruotų bedarbių skaičius Plungės rajono savivaldybėje padidėjo 277 asmenimis arba 16,4 proc. Valstybinės duomenų agentūros duomenimis, bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Plungės rajono savivaldybėje 2024 m. sausio 1 d. siekia 9,5 proc., o šalyje – 9,1 proc., t. y., 0,4 procentiniu punktu yra didesnis už Lietuvos Respublikos bedarbių.

Plungės rajono savivaldybėje 2023 m. sausio 1 d. buvo registruoti 343 darbo rinkai besirengiantys asmenys, 2024 m. sausio 1 d. – 211. Palyginus duomenis, 2024 m. sausio 1 d. darbo rinkai besirengiančių asmenų įregistruota mažiau 132 arba 38,48 proc. Analizuojant darbo rinkai besirengiančių asmenų nedarbo priežastis, matyti, kad didžiausią dalį sudaro asmenys, stokojantys socialinių įgūdžių ir neturintys motyvacijos dirbti. Mažesnę dalį sudaro asmenys, neturintys galimybės atvykti iš savo gyvenamosios vietos į darbo vietą, asmenys, prižiūrintys ir (arba) slaugantys kitą asmenį, turintys priklausomybių nuo alkoholio ir asmenys, kuriems apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis.

Programos tikslų 2023 metais buvo siekiama per šias priemones: trumpalaikių darbų organizavimas ir paslaugų organizavimas (toliau – Atvejo vadyba). Programos įgyvendinime per 2023 metus buvo registruoti 65 asmenys, iš jų 24 asmenys dalyvavo Programos priemonėse (įdarbinti trumpalaikiams darbams), 41 darbo rinkai besirengiančiam asmeniui buvo organizuojamos Programos paslaugos. Dalyviams teiktos pavėžėjimo bei mokomųjų programų paslaugos, skirtos motyvuoti ir padėti integruotis į darbo rinką. Programos įgyvendinimo laikotarpiu teiktos individualios ir grupinės karjeros planavimo, psichologinės-emocinės būklės gerinimo, finansinio raštingumo gerinimo, darbo motyvacijos stiprinimo konsultavimo ir mokymo paslaugos. Analizuojant asmenų nedarbo priežastis ir kliūtis, bendradarbiauta su Plungėje esančiomis įstaigomis: Užimtumo tarnybos Plungės rajono skyriumi, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Plungės anoniminių alkoholikų draugija, Plungės krizių centru, VšĮ Plungės vyrų krizių centru, VŠĮ Plungės bendruomenės centru.

Vykdant Programos tęstinumą, 2024 metais bus taikomi Atvejo vadybos principai ir bandoma šalinti pagrindines darbo rinkai besirengiančių asmenų kliūtis užimtumui. Savivaldybės gyventojams bus teikiamos motyvacijos darbui bei socialinių įgūdžių stiprinimo, gydymo nuo priklausomybių, mobilumo problemų sprendimo, pagalbos slaugant artimuosius, pagalbos grąžinant skolas konsultavimo ir kitos paslaugos, tokiu būdu siekiant asmenų tvaraus užimtumo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.