2022-ieji – Žemaičių kalbos metai!

2022-ieji Plungės, Rietavo, Tel­šių, Skuo­do, Kre­tin­gos sa­vi­val­dybė­se paskelbti  Že­mai­čių kal­bos me­tais. Plungės savivaldybėje mero A. Klišonio potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė Žemaičių kalbos minėjimo programai parengti.  

Darbo grupės nariai (Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, paveldosaugininkas Gintaras Ramonas, mero patarėjas Žydrūnas Purauskis, savivaldybės tarybos narys Gediminas Norvaišas, Plungės viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Genutė Matevičiūtė, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis, žurnalistas Eugenijus Bunka, „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Rita Barniškienė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Ingrida Uznevičiūtė) parengė ir Savivaldybės tarybai vasarį pristatė Žemaičių kalbos minėjimo programą, kurioje – 29 Žemaičių kalbos metams skirtų renginių ir iniciatyvų.

Dar­bo gru­pė sten­gė­si įtrauk­ti prie­mo­nes, ku­rios apim­tų daugelį sričių, skatintų bend­ra­dar­biau­ti institucijas, kad žemaičių kalba būtų ne vien tik buitinė kalba, kad vis daugiau žmonių žemaitiškai kalbėtų ir viešose auditorijose.

Žemaičiui žemaičių kalba yra labai graži, vaizdinga ir gyva. Žemaičių kalbos gramatika turi visus kiekvienai kalbai privalomus lygmenis – fonetiką, morfologiją, sintaksę, leksiką.

Taigi, nenustebkite, jei šiemet Plungės autobusų stotelių paviljonų reklaminiuose stenduose perskaitysite žemaitiškai užrašytą miesto istoriją, o pagrindinėse gatvėje, ant šaligatvio plytelių – vaizdingus žemaitiškus posakius ir patarles.

Žemaičių kalbos metais turėtų pasirodyti mokomosios knygelės – pratybos vaikams su įvairiomis užduotimis, spalvinimo elementais, kryžiažodžiais iš žemaitiškų žodžių.  

Plungės turizmo informacijos centras socialinėje medijoje jau pradėjo konkursą-žaidimą „Žemaitiškų žodžių medžioklė“ ir kviečia socialinio tinklo paskyroje dalintis žemaitiškais žodžiais, aktyviausius konkurso dalyvius apdovanos prizais.

Darbo grupė sulaukė siūlymo šalia literatūrinių lankytinų objektų, kaimų, miestelių, gatvių pavadinimų inicijuoti užrašus žemaičių kalba, taip pat – bent vieną gatvę savivaldybėje pavadinti žemaičių kalbą puoselėjusio žmogaus vardu. Siūlyta iš archyvinių dokumentų sukurti elektroninės knygos versiją su žemaitiškais Plungės apylinkių vietovardžiais, išleisti suvenyrinę knygutę apie žemaitiškus papročius, vesti ekskursijas žemaičių kalba, per vaikų vasaros stovyklas puoselėti žemaitiškumą, užsiėmimų metu skiriant laiko žemaičių kalbai mokytis.

Plungės viešoji biblioteka planuoja pakviesti į susitikimus su istoriku P. Šverebu ir kalbininku J. Pabrėža, kalbininke S. Vyniautaite, organizuoti žemaičių kalbos rašybos kursus.

Savo duoklę Žemaičių kalbos metams įprasminti pasiūlė ir Plungės literatai – kvies į žemaitiškai rašančių autorių knygų pristatymus, susitikimus, taip pat – į kartų (jaunimo ir pagyvenusio jaunimo) popietę su žemaitiškais skaitymais ir muzikavimais bei ekspromtu surengtu kūrybos ( žemaitiškai!) konkursu.

Šiemet bibliotekoje  vyks tradicinis žemaitiškų skaitymų konkursas, o Plungės kultūros centre – Respublikinis žemaičių folkloro atlikėjų festivalis „Sositikem Plungie“ bei liaudiškų šokių festivalis „Į Žemaitiją!“

Protmūšis „Mėslijo i rokoujous žemaitiška“, skirtas mokiniams, taip pat padės praplėsti ir pagilinti žemaičių kalbos žinias. Jaunimui apie žemaitiškas juostas, jų raštus, žemaitišką tautinį kostiumą, drožinėjimą iš medžio, pomėgį kolekcionuoti papasakos etnologė A. Kuprelytė, tautodailininkai V. Jaugėla, G. Švedienė ir kiti lektoriai.

Žemaičių kalbai skirti metai prasideda, todėl kviečiame kiekvieną aktyvią bendruomenę, kolektyvą, šeimą  savo idėjomis, renginiais papildyti Žemaičių kalbos metams skirtą programą ir puoselėjama gimta šnekta prisidėti prie žemaičių kalbos išsaugojimo ir populiarinimo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinti naujieną

Visi komentarai

Komentarų nėra
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.