2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų savivaldybės bazinė mokykla – Plungės „Saulės“ gimnazija

2020-10-15

2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų

savivaldybės bazinė mokykla – Plungės „Saulės“ gimnazija

 

                      Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. į sakymu Nr. D-503 paskirta brandos egzaminų Plungės rajono savivaldybės bazinė mokykla.

 

                      Kaip ir pernai, ja tapo Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės g. 25B, LT-90112  Plungė, tel.: (8  448)  71 582, 8 645 75 084,  el. p. plusaugim@gmail.com).

                      Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

                      Eksternas – asmuo, į gijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

                      Eksternai iki 2020 m. lapkričio 24 d. prašymus laikyti egzaminus gali teikti bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinės sesijos metu. Eksternai  gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus (į skaitant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą).

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu. Prašymus šiais metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

                      Pateikiant prašymą, privalu su savimi turėti:

                      1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą  gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

                      2.  vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas į gytas Lietuvoje);

                      3.  užsienio kvalifikacijų atveju, – bent vieną iš 3.1 – 3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

                      3.1. švietimo, mokslo ir sporto  ministro į sakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

                      3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija į vertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

                      3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (į skaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

                      4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį , kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

                      5. kvitą, patvirtinantį pinigų į moką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą  po 14,48 euro).   

                      Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama interneto svetainėje www.nsa.smm.lt. Šiais klausimais galima pasikonsultuoti ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel.: (8  448) 73 156, 8 686 99 396 arba el. p. vitalija.pociute@plunge.lt.

 

 

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.