2016 m. vykdyta sustiprinta žemės naudojimo valstybinė kontrolė

2017-01-27

 


       Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę, 2016 m. atliko 10 059 žemės naudojimo patikrinimus ir nustatė 2 210 pažeidimų. Už pažeidimus skirta beveik 40 000 eurų baudų.

       Tam, kad būtų efektyviai nustatoma, ar žemę naudojantys asmenys nepažeidžia žemės naudojimo tvarkos, kontrolės organizavimas ir vykdymas buvo orientuotas išskiriant penkias prioritetines sritis:  išnuomotų valstybinės žemės sklypų, suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės sklypų (plotų), taip pat žemės sklypų, besiribojančių su vandens telkiniais, apleistų žemės sklypų (plotų) ir kitų žemės naudojimo patikrinimų (nepatenkančių į pirmiau išvardytas sritis).

       Didžiausias skaičius patikrinimų 2016 metais buvo atliktas Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Rietavo savivaldybių, taip pat Vilniaus, Klaipėdos, Šilutės, Panevėžio, Šiaulių, Plungės, Pagėgių, Tauragės, Varėnos rajonų teritorijose.

       Daugiausia pažeidimų atvejų (beveik 300) buvo nustatyta dėl apleistų ir nedirbamų žemės sklypų, t. y. žemė nesutvarkyta taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, nešienaujama ir nedirbama, savaime apaugusi medžių ir krūmų želdiniais. Taip pat daug atvejų (daugiau kaip 200), kai nustatomi tiek valstybinės, tiek privačios nuosavybės teise valdomos žemės savavališki užėmimai ir neteisėti naudojimai, tveriamos tvoros ir statomi kiti statiniai.

       Palyginti su 2015 metais, praeitais metais surašyta 14 proc. daugiau administracinių teisės pažeidimų protokolų.

       2016 metais NŽT darbuotojai surašė 525 administracinio teisės pažeidimo protokolus, iš kurių 425 protokolai – su įrašytu administraciniu nurodymu (į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašytas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų savo noru sumokėti baudą). Pažeidėjai pagal šiuos NŽT darbuotojų surašytus nurodymus sumokėjo daugiau kaip 30 000 eurų baudų.

       Be to, 2016 metais NŽT teritorinių skyrių vedėjai pagal kompetenciją išnagrinėjo 70 administracinių teisės pažeidimų bylų pagal surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nutarimais pažeidėjams skyrė baudų, kurios sudarė daugiau nei 6 700 eurų.

       Daugiausia nutarimų – 55 – buvo surašyta dėl privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymo taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį. Už šiuos pažeidimus skirta 4 252 eurai baudų.

       Dėl nustatytų savavališkų privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės užėmimo ar naudojimo atvejų surašyti 45 nutarimai ir skirta 2 306 eurai baudų.

       Viena 144 eurų bauda skirta už žemės sklypų naudojimą ne pagal nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

       NŽT, skirdama didelį dėmesį galimų pažeidimų prevencijai ir atliekamų patikrinimų aiškumui, atnaujino Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinį klausimyną. Jame nurodyti pagrindiniai teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai, kurių privalo laikytis visi žemės naudotojai ir turėtojai. Šis kontrolinis klausimynas bus teikiamas prieš patikrinimą numatytų tikrinti objektų savininkams ar naudotojams (atliekant planinius žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus). Tai leis žemės naudotojams dar iki patikrinimo pašalinti galimus pažeidimus. Su šiuo klausimynu, skelbiamu NŽT interneto svetainėje www.nzt.lt, galima susipažinti skiltyje „Veiklos sritis“, pasirinkus nuorodą „Administracinė informacija“ ir toliau temas „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Kontroliniai klausimynai“.

       Taip pat pažymėtina, kad Tarnybos teritoriniai skyriai, planuodami einamojo ketvirčio numatomus atlikti planinius patikrinimus, Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt skelbia einamojo ketvirčio planinių žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų sąrašus, kuriuose nurodyti numatomų tikrinti žemės sklypų duomenys (unikalus žemės sklypo numeris, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, nuosavybės teisės valdymo forma, numatomo patikrinimo data (laikotarpis) ir kt.). Su Tarnybos teritorinių skyrių skelbiamais planinių žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų sąrašais galima susipažinti skiltyje „Veiklos sritis“, pasirinkus nuorodą „Administracinė informacija“ ir toliau temas „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Patikrinimo planai“.

 

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.