Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas01.08.
2.Administracines paslaugos versija1. versija
3.
Administracinės paslaugos pavadinimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasNuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos žemės ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų nuostatoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 yra patvirtintos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat atvejus ir tvarką, kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant Projekto.

Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams ir rengiamas šiais atvejais:

1) kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;

2) kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

3) kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo;

4) kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos, vadovaujantis detaliajame plane nustatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas;

5) kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimamoms teritorijoms;

6) kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);

7) kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus atvejus , nustatytus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje (urbanizuotoje ar urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, paskirtis ir (ar) naudojimo būdai keičiami pagal patvirtintą savivaldybės bendrąjį planą).

Projekto rengimo organizatorius Plungės rajono teritorijoje yra savivaldybės administracijos direktorius. Projektų rengimo inicijavimo teisę turintys subjektai (toliau – Iniciatoriai) pateikia prašymą raštu užpildydami pridedamą prašymo formą arba užpildydami elektroninę prašymo formą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS.

Priėmus sprendimą organizuoti Projekto rengimą organizatorius parengia Projekto rengimo reikalavimus.

Parengtą projektą organizatorius teikia derinti institucijoms, į kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų nustatymo, ir papildomai su institucijomis, nurodytomis Taisyklių 62 punkte.

Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą.

Projektas tvirtinamas gavus išvadą dėl tikslingumo tvirtinti Projektą.
Atliekant bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimą, žemės sklypai pertvarkomi nerengiant projekto, bet parengiant sklypų perdalijimo planą.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;

– Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446;

– Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3D-395/D1-187 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas;

2. Žemės sklypo(-ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;

3. Pastatų nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;

4. Žemės sklypo (ų) planas (-ai);

5. Planavimo pasiūlymų schema;

6. Žemės sklypo savininko sutikimas, jei žemės sklypas nuomojamas.

Papildomi dokumentai:
1. Įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimo su besiribojančiu žemės sklypu projektinis pasiūlymas;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas atstovauti kitą asmenį, jeigu teikiamas prašymas kito asmens vardu.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Merkienė, el. p. ernesta.merkiene@plunge.lt, tel. +370 448 73137

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Baumilė, el. p. laura.baumile@plunge.lt, tel. +370 448 20617
9.
Administracinės paslaugos vadovas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt tel. +370 448 73138
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė30 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInteraktyvumo lygis 3

Paslauga teikiama el.būdu adresu: http://www.zpdris.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-03 14:29:37
This site is registered on wpml.org as a development site.