Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Eil. NrPavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas01.03.
2.Administracines paslaugo versija1. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPritarimas projektiniams pasiūlymams
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasProjektuotojas, po viešo aptarimo atlikęs privalomus veiksmus, nurodytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje, protokolą su priedais (atsakymais, stendų nuotraukomis, išsiųstų registruotų laiškų kopijomis) ir projektiniais pasiūlymais bei kitais dokumentais paskelbia IS „Infostatyba“ užpildydamas nurodytas skiltis.

Vyriausiasis miesto architektas per 5 darbo dienas po protokolo su priedais paskelbimo IS „Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, atitinkamai apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407;

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374.
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Teikiama per IS „INFOSTATYBA“:

– viešo susirinkimo protokolas;

– savivaldybės administracijos direktoriaus ir visuomenės atstovų pasiūlymai;

– gautų pasiūlymų įvertinimas – su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus;

– viešo susirinkimo dalyvių sąrašas;

– projektiniai pasiūlymai;

– stendų nuotraukos, išsiųstų registruotų laiškų kopijos.

– nuosavybės dokumentai, sutikimai, įgaliojimai ir kt.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.
Administracinės paslaugos teikėjas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt , tel. +370 448 73138
9.Administracinės paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt, tel. +370 448 73138
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė5 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinyPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInteraktyvumo lygis 2
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-18 11:45:49
This site is registered on wpml.org as a development site.