Pritarimas išorinės vaizdinės reklamos (IVR) įrengimo projektui

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas01.12.
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPritarimas išorinės vaizdinės reklamos (IVR) įrengimo projektui
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasReklaminės veiklos subjektas įgyja teisę įrengti reklaminį įrenginį tik turėdamas Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus pritarimą (IVR) įrengimo projektui
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą– Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, 2000-06-18 Nr. VIII-1871 ;

– Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr.I-1240;

– Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr.I-733;

– Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779;

– Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

– Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-10-24 įsakymu Nr. 5-V-671;

– Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2009-03-26 sprendimas Nr. T1-88 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo“;

– Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2008-11-27 sprendimas Nr. T1-223 „Dėl Plungės rajono savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimas;

4. Išorinės vaizdinės reklamos įrengimo projektas, kurio sudėtyje turi būti:

4.1. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtinta kopija;

4.2. situacijos schema;

4.3. objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

4.4. reklamos grafinis sprendimas (įskaitant vizualizacijas ir fotomontažus);

4.5. reklamos įrenginio konstrukcijos eskizas (schema) bei aprašymas;

4.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai (M1:5), jei reklama tvirtinama laikikliais;

4.7. tikslus reklamos plotas;

4.8. statinio ar kito objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai bei statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko (bendraturčio) ar valstybės turto valdytojo sutikimas;

4.9. prekės ženklo registracijos liudijimo nuorašas (jei šio ženklo naudojimas numatytas reklamos grafiniame sprendime).
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.
Administracinės paslaugos teikėjas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt, tel. +370 448 73138
9.
Administracinės paslaugos vadovas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt, tel. +370 448 73138
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInteraktyvumo lygis 4

Paslauga teikiama el.būdu adresu: http://www.epaslaugos.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17 14:30:41
This site is registered on wpml.org as a development site.