Licencijos ir leidimai

Pritarimas išorinės vaizdinės reklamos (IVR) įrengimo projektui More information

Reklaminės veiklos subjektas įgyja teisę įrengti reklaminį įrenginį tik turėdamas Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus pritarimą (IVR) įrengimo projektui.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Leidimų prekiauti viešose vietose išdavimas More information

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą kioskuose, paviljonuose, prie prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinų prekybos įrengimų, taip pat lauko kavinėse prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Leidimų rengti renginius viešose vietose išdavimas More information

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems rengti renginį viešoje vietoje, kurio organizavimo nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Leidimų išorinėms reklamoms išdavimas More information

Paslauga teikiama interesantams, norintiems Plungės rajone įrengti išorinę vaizdinę reklamą.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas More information

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas More information

Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarka reglamentuoja licencijų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą. Licencijos gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas More information

Mažmeninės prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo tvarka reglamentuoja licencijų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą. Licencijos gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas More information

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims More information

 

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17 22:08:38
This site is registered on wpml.org as a development site.