Grįžti

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Data 2022-04-14 Laikas 13:00 Posėdis vyks hibridiniu (mišriu būdu)
Darbotvarkė    

1. Įrengtos infrastruktūros ir laisvalaikio vietų įveiklinimas.

2. Plungės sporto ir rekreacijos centro prašymo pristatymas.

Pranešėjas Alvydas Viršilas, Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

Pranešėja Jurga Venckuvienė, Jaunimo reikalų koordinatorė

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu.

Pranešėja Dangirutė Vaškienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo.  

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

11. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties formai ir įgaliojimo sutartis pasirašyti.

Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo.

14. Plungės senosios klebonijos pastato – istorinio paminklo – būklės pristatymas.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

15. Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Informacija apie Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančius ženklus, galimai skleidžiančius sovietinę ideologiją.

Pranešėjas Gintaras Ramonas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Komiteto pirmininkė  Vida Bondauskienė

Data

Bal 14 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00
Kategorija
QR Code
Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.