Grįžti

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Data 2022-03-14 Laikas 10:00 Nuotolinis
Darbotvarkė
   

1. Dėl Krasnogorsko (Rusijos Federacija) ir Plungės (Lietuvos Respublika) miestų susigiminiavimo sutarties ir atnaujintos partnerystės sutarties nutraukimo.

Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2023 metų programos ir jos  įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

Pranešėja Ilona Meškauskienė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Plungės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

Pranešėja Jurga Venckuvienė, Jaunimo reikalų koordinatorė

6. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Plungės futbolas“ valdybą.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Plungės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

8. Plungės rajono savivaldybės įtraukiojo ugdymo plėtros 2022–2024 metų veiksmų plano pristatymas.

Pranešėjai: Vitalija Pociutė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

9. Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

11. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti.

Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-325 „Dėl 2022–2023 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-283 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

15. Dėl pritarimo ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimui ugdymo įstaigose.

16. Dėl Užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo.

Pranešėja Dangirutė Vaškienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

18. Paveldo tvarkybos programos pristatymas.

19. Dėl Komisijos siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti sudarymo ir siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisijos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas Gintaras Ramonas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas

20. Dėl Plungės rajono savivaldybei trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Komiteto pirmininkė  Vida Bondauskienė

Data

Kov 14 2022
Baigėsi!

Laikas

10:00 - 12:00
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.