Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 43 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2022 m. veiklos ataskaitos ir artimiausiu metu numatomų veiklų pristatymas.

    Pranešėjas Ramūnas Lydis, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

5. Informacija apie Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-2022 metais priimtų sprendimų vykdymą.

    Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

6. Dėl vasaros turizmo sezono nustatymo Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

8. Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

10. Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programos tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

11. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitai.

12. Dėl pavedimo biudžetinei įstaigai Plungės krizių centrui vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo.

      Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašo patvirtinimo.

15. Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės rajono Karklėnų kaimo šeimų bendruomenei „Karkluoja““ pakeitimo.

19. Dėl Savivaldybės turto patikėjimo sutarčių nutraukimo ir Plungės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai pagal panaudos sutartį.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl pritarimo teikti projektą „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas, II etapas“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.

22. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Kultūra ateičiai“  („Culture Next“) ir lėšų skyrimo.

23. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 3.1 prioritetą „Plėtoti darnų, atkuriamąjį ir inovatyvų turizmą“ ir lėšų skyrimo.

24. Dėl pritarimo Plungės turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos I prioritetą „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“ ir lėšų skyrimo.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo.

26. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“, jo įgyvendinimo plano teikimui finansavimui gauti bei lėšų skyrimui.

27. Dėl pritarimo teikti investicijų projektus valstybės finansavimui gauti.

28. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Bendruomeninių socialinių paslaugų pagyvenusiems asmenims plėtra, siekiant paremti deinstitucionalizaciją ir sumažinti depopuliaciją projekto teritorijoje“ ir lėšų skyrimo.

29. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte pagal 2021–2027 m. INTERREG VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos IV prioritetą „Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas“ ir lėšų skyrimo.

30. Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

31. Dėl pritarimo teikti projektą „Pušies gatvės, esančios Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., kapitalinis remontas, kuriant investicijoms palankią aplinką“ ir lėšų skyrimo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

32. Dėl UAB „Litspringas“ projekto „Vielos tempimo ir armatūros gamybos cechai“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

33. Informacijos, klausimai, paklausimai.

33.1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2023 m. vasario 6 d. reikalavimas Nr. TR5-1 (5.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo“.

33.2. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2023 m. vasario 7 d. reikalavimas Nr. TR5-2 (5.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 ir 15 straipsnių įgyvendinimo“.

33.3. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2023 m. vasario 10 d. reikalavimas Nr. TR5-3 (5.5E) „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių 22 ir 29 punktų nuostatų vykdymo“.

          Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Vas 23 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.