Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 35 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

        Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo apžvalga.

        Pranešėja Vaida Kazonienė, Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Informacija apie sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimą.

        Pranešėjai:

        Audrius Klišonis, Savivaldybės meras,

        Remigijus Mažeika, l. e. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigas.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-168  „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

        Pranešėja Asta Beierle Eigirdienė, Komisijos pirmininkė.

5. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitai.

       Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

7. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Plungės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl pavedimo Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrui.

        Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

10. Dėl VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės vidaus valdymo struktūros patvirtinimo.

         Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

11. Dėl Prekybos ar (ir) paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

12. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

13. Dėl atstovavimo vietos valdžiai Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupėje ir Vietos veiklos grupės valdyboje.

14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto įregistravimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

          Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

17. Dėl pavedimo Plungės rajono savivaldybės administracijai vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl priemokų nustatymo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui“ pakeitimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

21. Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

           Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

23. Informacijos, klausimai, paklausimai.

23.1. UAB „Plungės šilumos tinklai“ veiklos strategijos 2022-2024 metams pristatymas.

          Pranešėja Margarita Charitonova, UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinė direktorė.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Geg 26 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.