Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdis

Data 2022-02-10 Laikas 13:00 Nuotolinis
Darbotvarkė
   

1. Savivaldybės tarybos 32 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo.

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

3. Informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2021 m. Plungės miesto tikslinėje teritorijoje.

Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

4. Informacija apie Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020-2021 metais priimtų sprendimų vykdymą.

Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Švietimo tarybos patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr.T1-255 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T1-122 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

8. Dėl atstovo delegavimo į Plungės sporto ir rekreacijos centro tarybą.

9. Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programos tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo ir Slaugos tarybų patvirtinimo.

15. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitai.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

17. Dėl pritarimo teikti investicijų projektus valstybės finansavimui gauti.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

19. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priskaičiuoto mokesčio kompensavimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo patvirtinimo.

23. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.

25. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

26. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

29. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

30. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl pritarimo teikti  projektą „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo.

34. Dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant UAB „Vičiūnai ir partneriai“ naujos gamyklos statybos stambų investicijų projektą.

35. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

36. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

37. Dėl priemokų nustatymo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui.

38. Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo.

Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

39. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

40. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.

Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

41. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

42. Informacijos, klausimai, paklausimai.

42.1. Renginių, skirtų Magdeburgo teisių suteikimo Plungei 230 metų sukakčiai paminėti, pristatymas.

Pranešėjas Mantas Česnauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

42.2. Žemaičių kalbos minėjimo 2022 metais programos pristatymas.

Pranešėja Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė.

42.3. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. sausio 3 d. reikalavimas Nr. TR5-1 (5.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 104.1. ir 104.2. papunkčių įgyvendinimo“.

  Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

43. Dėl įgaliojimo dalyvauti VšĮ Plungės  rajono greitosios medicinos pagalbos dalininkų susirinkime.

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

Pridedama.

  1. Savivaldybės tarybos posėdžio medžiaga (atnaujinta).
  2. Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas (projektas).

 

Savivaldybės meras  Audrius Klišonis

Data

Vas 10 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.