Vyko mokslinė konferencija „Priklausomybė – liga“

2018-02-23


 

2018 m. vasario 20 d. Plungės rajone vyko mokslinė konferencija ,,Priklausomybė –liga“, kurioje dalyvavo garbingi svečiai: renginio iniciatorius Jonas Varkalys, LR Seimo narys, Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos narys; Laimutė Matkevičienė, LR Seimo narė, Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė; Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja; Nijolė Goštautaitė Midttun, VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantė; Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistai Rimantas Šagždavičius, Renata Šarkanė ir Vaiva Mačienė, taip pat Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mantas Česnauskas, savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė ir Visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė bei kt.

Buvo skaitomi pranešimai apie pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, apie sistemą Lietuvoje, mokyklų vaidmenį įgyvendinat psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, apie veiksmingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones, dėmesį sutelkiant tikslinėms grupėms, ir kiti pranešimai.

 

Vadovaujant pirmininkei Laimutei Matkevičienei, seime parengtas  dokumentas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. rezoliucijos Nr.XIII-510 „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų“. Šio plačios apimties gerai išanalizuoto dokumento 4 priemonėje pažymima, jog priklausomybių problemos sprendimui ir priklausomybių prevencijai įgyvendinti labai svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, savivaldybių ir NVO įtraukimas, teikiant pagalbą priklausomiems asmenims arba dirbant švietėjišką darbą ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose, universitetuose ir kitur. Jono Varkalio siūlymu rezoliucijoje atsirado nuostata įgyvendinti eksperimentinius projektus konkrečiose savivaldybėse.

Plungės rajono savivaldybė ėmėsi iššūkio ir Savivaldybės mero Audriaus Klišonio potvarkiu, savivaldybės gydytojos Orestos Gerulskienės ir Visuomenės sveikatos biuro direktorės Daivos Zablockienės iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Pečiulis. Plungės rajono savivaldybės tarybos nariams pritarus, 2018 m. vasario 15 d. posėdyje buvo patvirtinta Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018 – 2025 metų programa.

Programoje numatyta pirmiausia sutelkti seniūnijų vadovus, socialinius darbuotojus, darbdavius ir jų atstovus, švietimo įstaigų vadovus, NVO ir visus savanorius šiai programai įgyvendinti. Programoje, be išsamios situacijos analizės Lietuvoje ir Plungės rajono savivaldybėje, numatyti visų aukščiau išvardytų grupių mokymai, kaip stebėti, fiksuoti priklausomybių atvejus, kaip suprasti šios ligos mechanizmą, kokiu būdu kalbėti su priklausomu žmogumi, jo šeimos nariais, darbdaviu, įstaigų vadovais ir t. t.

Visų dalyvavusiųjų, kurių buvo daugiau nei šimtas, buvo noras sužinoti, kaip padėti priklausomybe sergantiems žmonėms ir sau, nes šia liga serga dalis visuomenės (pasekmės: socialinės rizikos šeimos, nenuprausti, nepavalgydinti, nesušildyti mažamečiai vaikai, smurtas artimoje aplinkoje, avarijų pasekmės, kriminaliniai nusikaltimai, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo rezultatai), o mokame visi!

Seimo narys Jonas Varkalys, kalbėdamas apie priklausomybių aktualiją ir programos tikslus akcentavo, jog tik tinkamai supratus, kas yra, priklausomybė, bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuro specialistais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, darbdaviai gali nukreipti gydyti savo darbuotojus, po to su jais bendrauti ir stebėti jų grįžimą į pilnavertį gyvenimą. Žinant, kad ši liga yra nepagydoma, tačiau, laikantis tam tikro režimo, galima sėkmingai ją sustabdyti ir sveikti.

Taigi, programos vienas iš tikslų yra padėti jau priklausomiems žmonėms. Šiam siekiui įgyvendinti pagalbą turi teikti priklausomybių ligų centrai, kurių Lietuvoje yra tik 5 ir juose tik po 20 – 25 lovas, o šiuo metu veikianti Minesotos programa taikoma tik Vilniaus ir Kauno filialuose. Savanoriškam gydymuisi žmonės priversti laukti eilėse po keletą mėnesių, nors pasiryžusiam tai daryti pagalba reikalinga tuoj pat. Todėl būtina skubiai plėsti gydymo vietų skaičių, kad centruose būtų bent po 100 – 200 lovų.  

Kitas programos tikslas – mūsų ateities karta, dabartiniai darželinukai, moksleiviai, studentai, jaunimas. Didelį vaidmenį ir atsakomybę čia turi prisiimti švietimo įstaigų vadovai, psichologinės ir kitos su vaikais dirbančios institucijos, kurios be valstybės pagalbos ir valstybinio požiūrio į vaikų ugdymą vienos pačios irgi nieko nepadarys. Šiuo metu mokyklose numatytos tik 6 val. per metus priklausomybių prevencijai, vaikams trūksta užimtumo, neformaliojo ugdymo, vaikų dienos centrai niekada nėra užtikrinti dėl jų veiklos finansavimo, o ir pačių centrų nepakanka.

Baigiant savo pasisakymą, Jonas Varkalys įvardijo savo poziciją, jog priimti draudimai dėl alkoholio pardavimo nepilnamečiams, įvesti apribojimai dėl pardavimo laiko, padidintas akcizas – tai yra priemonės, ribojančios pasiūlą. Daug svarbiau yra paklausos mažinimas, o tai galima pasiekti tik užimtumu, švietimu įgyvendinant šūkį Šiandien madingas ir kietas tas, kas nevartoja!

Konferencijoje buvo pateikta daug statistikos. Priklausomybė nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų yra žinoma ir paveikia beveik kiekvieną šeimą arba artimuosius. Statistika rodo, kad 2016 metais išgerta 25,3 mln. dekalitrų alaus, didžioji dalis – „bambalinio“. Lietuvoje 2,8 mln. gyventojų (su kūdikiais), tad kiekvienam tenka vos ne po 10 dekalitrų.  Visuomenės sveikatos biuro duomenimis, 11,1 proc. 5 klasių, 23,5 proc. 7 klasių ir net 66,7 proc. 9 klasių berniukų, jau yra vartoję alkoholį ir buvo apsvaigę.

Numatoma, kad greitai dar vyks dveji mokymai. Antroji diena bus skirta socialinių darbuotojų, įmonių deleguotų atstovų mokymui, jų darbo įgūdžių tobulinimui. Trečioji mokymų diena bus skirta švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, darbuotojams.Parengė savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.