Vyko darbo grupės pasitarimas dėl iniciatyvų Telšių regiono specializacijos kryptims įgyvendinti

2018-05-09

 

2018 m. gegužės 8 dieną įvykdo Plungės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės, vadovaujamos grupės pirmininko – Administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio – pasitarimas dėl  Telšių regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano ir Plungės rajono savivaldybės pateiktų iniciatyvų.

Vykdant Regionų specializacijos krypčių programos įgyvendinimo plano 3.5.1 darbą „Regionų kryptingų plėtros krypčių (specializacijos), jų potencialo bei paslaugų ir infrastruktūros plėtros gairių nustatymas“, regionų plėtros tarybos kartu su ministerijų atstovais, kitų institucijų socialiniais ir ekonominiais partneriais svarstė regionų specializacijos kryptis. 

Telšių regiono plėtros tarybos sausio 31 dienos posėdyje buvo pritarta šioms Telšių regiono  specializacijos kryptims:

1.  Konkurencingos pramonės įmonės:

•   chemijos ir farmacijos;

•   metalo apdirbimo;

•   miškininkystės, medienos apdirbimo, baldų gamybos;

•   maisto ir žemės ūkio produktų gamybos;

•   tekstilės ir aprangos gamybos.

2.  Statyba, architektūra, inžinerija.

3.  Paslaugos ir turizmas:

•   logistika;

•   turizmo paslaugos.

4. Tvari energetika.

5.  Regiono specializacijos kryptims įgyvendinti reikalingų žmogiškųjų išteklių rengimo sistemos kūrimas.

Kad regionų specializacijos kryptys būtų veiksmingos ir galėtų būti pradėtos įgyvendinti, sudaromi regionų specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų planai. Vidaus reikalų ministerija, siekdama atrinkti bandomąsias regionų specializacijas, pakvietė regionų plėtros tarybas pateikti informaciją apie planuojamas kiekvienos specializacijos krypties įgyvendinimo iniciatyvas (toliau -iniciatyvos).

Regionų plėtros tarybų pateiktų iniciatyvų aprašymai bus vertinami ir derinami su visomis derinančiomis institucijomis. Iniciatyvas suderinus, bus atrinkti regionai, kurių bandomosios specializacijos kryptys bus pradėtos įgyvendinti. Regioninės plėtros departamentui balandžio 10-ą buvo pateikta 15 iniciatyvų iš Plungės, o iš viso regiono – net 35.

Gegužės 3 d. vykusio pasitarimo metu buvo nuspręsta atsisakyti krypties „Statyba, architektūra, inžinerija“, kadangi iniciatyvos, susijusios siu šia kryptimi, atitinka „Konkurencingos pramonės“ kryptį.

Telšių regiono plėtros tarybos gegužės 30 d. posėdyje bus tvirtinamas Telšių regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų planas.

Norinčius daugiau sužinoti apie Plungės rajono savivaldybės iniciatyvas ar pateikti naujų siūlymų prašome kreiptis el. paštu investicijos@plunge.lt.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė
 
  

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.