Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“

2019-08-26

                                                     

Neį galieji – tai  viena labiausiai pažeidžiamų asmenų grupė. Įgyvendinant neį galiųjų socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti paslaugas neį galiesiems bei jų šeimoms, užtikrinti lygias galimybes jiems dalyvauti visose gyvenimo srityse. Atsižvelgiant į tai, kad neį galiųjų skaičius Plungės rajono savivaldybėje kasmet didėja, didėja ir poreikis sudaryti reikiamas sąlygas neį galiųjų, išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią, socialinių į gūdžių ugdymui ir palaikymui.

Plungės rajono savivaldybėje yra teikiamos į vairios socialinės paslaugos, tačiau nėra socialinių paslaugų į staigų, tiesiogiai orientuotų į socialinės priežiūros (socialinių į gūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugų teikimą asmenims, turintiems ne proto ir (ar) psichikos negalią. Nepakankamai išplėtotos neį galiesiems, išskyrus turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, skirtos socialinių į gūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, trūksta tinkamai pritaikytų patalpų, esančių strategiškai patogioje bei visiems tikslinės grupės asmenims lengvai pasiekiamoje miesto vietoje, šalia svarbiausių viešųjų paslaugų teikimo sektoriaus bei kitų visuomeninių paslaugų centrų.

Atsižvelgiant į tai, inicijuotas projektas „Socialinių paslaugų neį galiesiems plėtra Plungės rajone“, kurio pagrindinis tikslas – gerinti neį galiesiems skirtų socialinių paslaugų prieinamumą Plungės rajone, į kuriant neį galiųjų dienos centrą.

Projekto metu rekonstruotas Šv. Jono Krikštytojo parapijos namų cokolinis aukštas, pritaikant jį neį galiųjų dienos centro veikloms organizuoti bei sudarant tinkamas sąlygas teikti socialinės priežiūros paslaugas neį galiesiems (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią) ir aktyviai plėtoti jų socialinius į gūdžius.

Projekto vykdytoja – Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, projekto partnerė –  Plungės rajono savivaldybės administracija.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės į traukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.