Vaikų apsauga nuo prekybos žmonėmis pavojų

2018-05-14

 

         Prekyba žmonėmis apima žmonių verbavimą, pervežimą, slėpimą siekiant juos išnaudoti, dažniausiai seksualinio išnaudojimo arba priverstinio darbo tikslais. Ši grėsmė pirmiausia susijusi su tuo, kad dalis vaikų ir jaunimo vasaros atostogų metu nėra pakankamai užimti, jiems trūksta gebėjimų organizuoti prasmingą laisvalaikį , jie neturi siektinų tikslų – tokie vaikai yra lengvas prekiautojų žmonėmis grobis. Atkreipiamas dėmesys, kad didesnė rizika tapti prekybos žmonėmis aukomis turi iš namų bėgantys, mokyklos nelankantys, be tėvų globos likę, socialinės rizikos vaikai, vaikai, kurių tėvai yra išvykę į užsienį , vaikai, turintys priklausomybių.

         Jaunimo siekis lengvai ir greitai užsidirbti pinigų ir / ar sunki finansinė padėtis, taip pat skatina patikėti prekeivių žmonėmis pažadais ir tokiu būdu yra patenkama į prekeivių žmonėmis pinkles.

         Paminėtini ir kiti svarbūs rizikos faktoriai: 1) socialinių tinklų formuojami mitai apie darbą užsienyje – jaunuoliai atsiliepia į fiktyvius skelbimus, kuriuose siūlomi lengvi darbai ir didelis darbo užmokestis; 2) nepakankamas jaunų žmonių teisinis išprusimas, sietinas su į sidarbinimo procedūrų nežinojimu, gali lemti tai, kad vaikai neatskirs legalios ir nelegalios į monės, siūlančios darbą, neišmanys leidimo dirbti ar darbo vizos klausimų ir pan.; 3) seksualinių žinių trūkumas, kai vaikai į traukiami į priverstinę prostituciją.

         Taip pat pažymėtina, kad problemos šeimoje (dažnas agresyvus tėvų elgesys, šeimos narių priklausomybės: alkoholio ir / ar narkotinių medžiagų vartojimas ir kt.), su tuo susijęs vaikų savarankiškumo ir pasitikėjimo trūkumas didina riziką būti į trauktam į prekybos žmonėmis tinklus ir / ar patirti seksualinę prievartą.

         Atkreipiamas dėmesys, kad prekybos žmonėmis grėsmės yra pavojingos tuo, kad vaikai tampa prostitucijos ir kitokio seksualinio išnaudojimo aukomis, patenka į vergiją ar į vergiją panašią veiklą, pornografijos tinklą, tampa prekybos organais aukomis, išnaudojami nusikaltimų vykdymui, priverstinių santuokų sudarymui, surogatinei motinystei. Pagrindiniai būdai, kuriais vaikai į traukiami į prekybos žmonėmis industriją – prievarta, apgaulė, pažadai ir manipuliacijos. Vaikai gali būti verbuojami bet kurioje jaunimo dažnai lankomoje vietoje: mokykloje, globos namuose, vakarėlių organizavimo vietose ar baruose, prekybos centruose, autobusų stotelėse, per socialinius tinklus.

         Todėl labai svarbu, kad vaikai ir jaunimas žinotų apie prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos pavojus, mokėtų juos atpažinti ir jiems atsispirti.

         Būtinos atsargumo priemonės vykstant dirbti į užsienio valstybes:

1) vykstant dirbti į užsienio valstybes ar keliaujant turėti dokumentų ir draudimo kopijas;

2) užsirašyti šalies, į kurią vykstama ambasados ir pagalbą teikiančių organizacijų prekybos žmonėmis aukoms, kontaktinius duomenis;

3) iš anksto sudaryti sutartis, kuriose būtų nurodytos darbo ar kelionės sąlygos;

4) jeigu į darbina Lietuvos į monė, patikrinti, ar ji turi licenciją darbinti užsienyje;

5) susitarti su tėvais, kaip bus pranešama, kaip sekasi užsienyje;

6) su savimi pasiimti tiek pinigų, kad būtų galima grį žti namo;

7) niekam nepalikti paso;

8) kritiškai vertinti faktą, jeigu darbdaviai apmoka vaikui kelionę, perka rūbus, maistą ir kitus materialinius daiktus, motyvuodami gera valia, pagalba pradžiai. Prekeiviai žmonėmis neretai apsimeta, kad tvarko vaiko dokumentus, apmoka kelionei būtinas išlaidas, pramogų išlaidas – vėliau prekybos žmonėmis auką priverčia padengti patirtas išlaidas kaip menamą skolą;

9) nebendrauti su į tarimą keliančiais nepažį stamaisiais viešose pasilinksminimo vietose (pavyzdžiui, baruose, kavinėse, naktiniuose klubuose), asmeninių pažinčių tarnybų, pokalbių svetainių erdvėje – dažniausiai taip elgiamasi, verbuojant jaunas merginas išnaudojimui seksualinių paslaugų versle;

10) kritiškai vertinti darbo pasiūlymus internete, kai siūloma: greitai atliekama paslauga, dėmesys kreipiamas į patikimumą, perdėtai išlaikomas anonimiškumas, viliojama dideliu atlyginimu, į visus klausimus atsakoma ,,taip“, keliami nedideli reikalavimai išsilavinimui ar profesinei kvalifikacijai, paskiriami susitikimai gatvėje, nereikalingi užsienio kalbos į gūdžiai.

         Svarbu, kad vaikai ir jaunimas žinotų, kur galima kreiptis nutikus nelaimei tiek Lietuvoje, tiek užsienyje: šalies ambasados padeda tvarkyti dokumentus, teikia informaciją apie pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir / ar seksualinės prievartos; teisėsaugos institucijos atlieka baudžiamąjį persekiojimą, nevyriausybinės organizacijos teikia koordinuotas paslaugas.

             

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.