Ugdymo proceso organizavimas Plungės r. savivaldybėje nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

2020-11-06

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (5–12 klasių moksleiviams), ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu (iki 2020 m. lapkričio 20 d.).

Nuo 2020 m. lapkričio 23 d. mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (5–12 klasių moksleiviams), ugdymas bus organizuojamas derinant nuotolinį su kasdieniu būdu (mišriu būdu). Mokyklos iki lapkričio 18 d. mokiniams ir jų tėvams pateiks konkrečią informaciją (tvarkaraščius), kurioms klasėms ir kokiomis savaitėmis vaikai bus ugdomi kontaktiniu būdu (mokyklos patalpose) ir kuriomis savaitėmis vaikams ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Vykdant nuotolinį mokymą ir nuotolinį mokymą derinant su kasdieniu (mišriu), mokyklos yra į pareigotos užtikrinti, jog sinchroninis (kai mokiniai ir mokytojas pamokoje dalyvauja naudojantis vaizdo perdavimo priemonėmis – Microsoft for education paketu, kuriuo naudojasi Plungės r. mokyklos)  mokymas sudarytų ne mažiau 50 proc. konkretaus mokytojo savaitės veiklų. „Mišraus“ ugdymo procesą planuojama tęsti iki 2020 m. gruodžio 22 d.

Plungės rajone veikiančios meno mokyklos, sporto rekreacijos centras bei akredituoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai nuo lapkričio 9 d. kontaktiniu būdu galės vykdyti tik individualius užsiėmimus (kai veikloje dalyvauja pedagogas ar treneris ir mokinys) arba užsiėmimus, kurie vykdomi lauke, o užsiėmime dalyvauja ne daugiau nei 4 mokinių grupė, sudaryta iš tą pačią bendrojo ugdymo mokyklą lankančių mokinių. Nuo 2020 m. lapkričio 23 d. ir lauke, ir uždaroje erdvėje kontaktiniu būdu galima organizuoti ugdymą uždarose erdvėse ir atvirose (lauko) erdvėse, kai grupę sudaro ne daugiau 5 mokinių (grupę privalo sudaryti mokiniai, lankantys tą pačią bendrojo ugdymo mokyklą). Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai tarp skirtingų grupių užsiėmimų turės daryti ilgesnes pertraukas, jog skirtingų grupių mokiniai neturėtų galimybės susitikti tarpusavyje (pertraukos negali būti trumpesnės nei 20 minučių).

Visos kontaktiniu būdu vykdomos veiklos turi būti vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Plungės r. savivaldybė informuoja, jog gerėjant situacijai savivaldybės teritorijoje sprendimai bus koreguojami.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

  

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.