Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais

2020-09-01

                2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. į sakymu Nr. V-413,  bei 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. į sakymu Nr. V-417, reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų į gyvendinimą. Vadovaudamosi bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, mokyklos sudaro 2020-2021 mokslo metų ugdymo planus.

 

 

    1–4 klasės – 2021 m. birželio 9 d.;

 

    5–10 ir I–III gimnazijų klasės – 2021 m. birželio 23 d.;

 

    IV gimnazijos klasės – 2021 m. gegužės 24 d.

 

Mokyklos dirbapenkias dienas per savaitę.

 

 

            gimnazijų IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai – iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

 

1 klasėje – 22 pamokos;

 

3 klasėje – 23 pamokos;

 

2 ir 4 klasėse – 24 pamokos;

 

5 klasėje – 26 pamokos;

 

6 klasėje – 29 pamokos;

 

7 klasėje – 30 pamokų;

 

8 klasėje – 30 pamokų;

 

9–10 (gimnazijų I–II) klasėse – 31 pamoka;

 

gimnazijų III-IV klasėse – 28 pamokos, o mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį -26 pamokos.

 

Oro sąlygos. Jei oro temperatūra:

 

            20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai;

 

            25 laipsniai šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali nevykti 6–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai;

 

            30 laipsnio karščio  ir aukštesnė, į mokyklą gali nevykti 1–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

 

            Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.