Ugdymo proceso organizavimas 2018–2019 mokslo metais

2018-07-19

(Mokslo metų pradžios šventė mokyklose – 2018 m. rugsėjo 3 d.)

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. į sakymu Nr. V-446, bei 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. į sakymu Nr. V-442, reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendrojo ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų į gyvendinimą. Vadovaudamosi bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, mokyklos sudaro 2018-2019 mokslo metų ugdymo planus.

Mokslo metų (ugdymo proceso) pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.
Ugdymo proceso pabaiga:

Mokyklos dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Pamokų skaičius. Minimalus savaitinių pamokų skaičius:

Oro sąlygos. Jei oro temperatūra:

Paskelbus ekstremaliąją padėtį , keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima Savivaldybės administracijos direktorius.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.