Stabdomas ugdymo procesas švietimo įstaigose

2020-03-12

 

Nuo 2020 metų kovo 13 iki kovo 27 dienos Plungės rajone visose bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančiose į staigose stabdomas ugdymo procesas, atšaukiami kultūros centrų, bibliotekų, muziejų renginiai. Remiantis bendrųjų planų pakeitimais skelbiamos mokinių atostogos. Jei mokiniai kovo 13 dieną dar atvyks  į ugdymo į staigas, tą dieną bus užtikrinta mokinių priežiūra arba organizuotas saugus mokinių grį žimas į namus.

Nuo kovo 16 iki kovo 27 dienos stabdomas ugdymo procesas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo į staigose.

Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo  į staigos į pareigotos užtikrinti, jog  nuo kovo 16 iki kovo 27 dienos  į staigose veiktų po vieną budinčią grupę, kurios paskirtis – užtikrinti vaikų priežiūrą ypatingais atvejais, kai tėvai negali užtikrinti vaiko priežiūros namuose.

Ypatingas atvejis laikomas, jei šeimos artimieji dėl argumentuotų priežasčių negali prižiūrėti vaiko, darbdavys nesudaro galimybių dirbti nuotoliniu būdu arba nėra galimybės gauti nedarbingumo pažymėjimo, arba išeiti atostogų. Šiuo atveju ugdymo paslaugas galima teikti vaikams, kurių tėvai pateiks argumentuotą prašymą iki kovo 16 dienos, jog dėl svarbių ir nenumatytų priežasčių negali užtikrinti vaikų priežiūros. Gavus tokio pobūdžio prašymą galutinį sprendimą dėl ugdymo paslaugos teikimo vaikui priims švietimo į staigos vadovas.

Kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies (pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių karantino nepakaktų. Pedagogai per mokinių atostogas dirbs, tačiau į staigos nustatys darbą nuotoliniu režimu. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams rekomenduojama sudaryti sąlygas išeiti atostogų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros.

NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neį rodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neį galų vaiką iki 18 metų.

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai švietimo į staigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

PAGALBA. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: seneliai, vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Dėl koronaviruso plitimo grėsmės pamokas mokyklose sustabdė ir kitos Europos šalys. Mokyklos laikinai uždaromos Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Be mokinių iš šalių, kuriose didžiausias viruso protrūkis, pamokų kurį laiką nelankys ir Danijos, Lenkijos, čŒekijos, Rumunijos, Graikijos mokiniai. Kitose šalyse veiklą stabdo pavienės mokyklos, kuriose fiksuotas koronaviruso atvejis, tačiau šalies mastu ribojamas dalyvavimas masiniuose renginiuose, atšaukiamos mokinių ekskursijos.

Pridedama. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. į sakymas Nr. D-215 „Dėl veiklos stabdymo švietimo, kultūros ir kitose į staigose dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo”.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.