Spalio 12 dieną ministrų įsakymu pakeistas elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

2020-10-13

 

Spalio 12 dieną SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ir SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS priėmė į sakymą, kuriuo pakeitė Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. į sakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstė nauja redakcija.

Plungiškių, kurie augina mažamečius vaikus arba neį galius asmenis (iki 21 metų), prašome atkreipti ypatingą dėmesį į naujosios aprašo redakcijos 5 punktą:

5. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros į staigos gydytojai vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neį galaus asmens iki 21 metų motinai (į motei), tėvui (į tėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui arba neį galiam asmeniui iki 21 metų prižiūrėti NVSC išduotoje ir pirminėje AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje į staigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje nurodytam vaiko ar neį galaus asmens iki 21 metų privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neį galaus asmens iki 21 metų atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo jo turėto sąlyčio su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, nurodydami TLK-10-AM kodą Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“ ir kartu nurodydami prižiūrimo vaiko ar neį galaus asmens iki 21 metų duomenis, jeigu vaikas iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomas vaikas, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neį galus asmuo iki 21 metų.

Spalio 12 dienos duomenimis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pažymas dėl privalomos izoliacijos tėvų (į tėvių) nedarbingumui suteikti taiko tik dėl darželio „Rūtelė“ auklėtinių.

 


Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.