Siūlykite kandidatus įsavivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

2019-08-20

 

2019 m. liepos 25 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje pagal Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros į statymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalį numatyta sudaryti Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu laikantis šio principo: ne daugiau kaip pusę šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir į staigų atstovai ir ne mažiau kaip pusę tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš 12 narių: 6 savivaldybės institucijų ir į staigų atstovai ir 6 savivaldybės bendruomeninių organizacijų atstovai.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:

1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

4. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių į takos bendruomeninių organizacijų veiklai Savivaldybėje, rengimą ir į gyvendinimą;

5. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;

6. skleidžia informaciją apie Savivaldybės bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį ;

7. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais.

8. atlieka kitas Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kviečiame Plungės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, kurių paskirtis yra per iniciatyvas į gyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje, deleguoti į Plungės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą savo atstovus.

Pasiūlymus raštu su pridėtomis asociacijos į statų kopijomis prašome teikti iki 2019 m. rugsėjo 2 d. el. paštu savivaldybe@plunge.lt.

 

Savivaldybės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.